Parkiralište „Donji grad”

Broj trenutno slobodnih: 319
Adresa: Karađorđeva 2-4
Broj parking mesta za automobile: 387
 • za vozila invalida: 6
 • porodična parking mesta: 2
Radno vreme: 00-24 (365 dana godišnje)
Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju slobodnih parking mesta.
Postoji lift.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 120.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 3000.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 8500.00
Mesečna pretplata 07-21 čas 6000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa – za stanare zgrada oivičenih ulicama: Kosančićev venac (od Pop Lukine do Kneza Sime Markovića), Kneza Sime Markovića (od Pariske do Pop Lukine), Pop Lukina (od Ivan Begove do Kosančićevog venca) 3000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa – za stanare ulica Karađorđeva 1-11 i Pariska 1-5 3000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate plaća se po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 12 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzme dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena pretplatnička parking kartice i oštešenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita koji iznosi 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit;
 • Na izlazu parkirališta postoji lift, kojim se možete spustiti do šetališta uz reku.