Parkiralište „Kalemegdan”


Parkiralište „Kalemegdan”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 56


Adresa: Ulica Mali Kalemegdan bb

Broj parking mesta za automobile: 113

  • za vozila invalida: 2

Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)


Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju slobodnih parking mesta.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 100.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 12000.00
Mesečna pretplata na rezervisanom parking mestu obezbeđenom stubićem na obaranje od 00 do 24 časa 24000.00

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.

Napomene:

  • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
  • <

  • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
  • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
  • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 15 časova;
  • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
  • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
  • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
  • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.