Parkiralište „Sava centar”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 241
Adresa: Milentija Popovića br. 9
Broj parking mesta za automobile: 361
 • za vozila invalida: 1
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
Dodatne informacije: Postoje četiri svetleća info znaka o broju slobodnih parking mesta.
Postoji ulaz iz pravca Autoputa (smer iz Niša), tj. Ulice Vladimira Popovića i dva ulaza iz Ulice Milentija Popovića.
Postoji stanica za plaćanje.

Sava centar 2

Adresa: Milentija Popovića br. 7
Broj parking mesta za automobile: 186
Dodatne informacije: Ukupan kapacitet parkirališta je rezervisan za radnike banke Intesa.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 70.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1000.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 8500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 07-20.30 časova 4500.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 1500.00
Mesečna pretplata sa rezervisanim parking mestima obezbeđenim stubićem 00-24 časa R1-R14 za putnička vozila 5000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 00 do 24č za stanare zgrada oivičenih Bulevarom Mihajla Pupina, Antifašističke borbe, Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Vladimira Popovića, Arsenija Čarnojevića 2000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica 07-20.30 časova (za parkiranje najmanje 5, a najviše 10 putničkih vozila) 4000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica 07-20.30 časa (za parkiranje 11 do najviše 19 vozila) 3500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 07 - 20:30 - pravnim licima (za parkiranje 20 i više vozila) 2500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica 00-24 časova (za parkiranje najmanje 5, a najviše 10 vozila) 7650.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica 00-24 časova (za parkiranje najmanje 11 i više vozila) 7000.00
Mesečna pretplata za putnička vozila od 07:30 do 18 časova (osim nedelje i u dane praznika) 3000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Mesečnu pretplatu za stanare, stanari mogu koristiti isključivo ukoliko imaju prebivalište u jednoj od navedenih ulica i automobil u svom vlasništvu, što dokazuju ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 14 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Prilikom zaključenja Ugovora za mesečnu pretplatu u rezervisanom prostoru obezbeđenim stubićem na obaranje, potrebno je upaltiti iznos od 5.000,00 RSD na ime (obaveznog) depozita za daljinski upravljač;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit;
 • Na parkiralištu postoji sistem Parkiraj i bicikliraj.