Parkiralište „Karađorđeva”

Adresa: Karađorđeva br. 87
Broj parking mesta za automobile: 40
  • za vozila invalida: 1
Spratnost: Pr
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 90.00
Napomene:
  • Usluga parkiranja plaća se po započetom času  gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
  • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
  • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
  • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
  • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.