Parkiralište „Milan Gale Muškatirović”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 279
Adresa: Tadeuša Košćuška 63
Broj parking mesta za automobile: 302
 • za vozila invalida: 1
 • porodična parking mesta: 1
Broj parking mesta za autobuse: 9
Radno vreme: 00-24
Dodatne informacije: Postoji svetleći info znak o broju parking mesta.

Cenovnik

Usluga Cena
Za započeti čas za putnička vozila (do 8 sedišta) 60.00
Za započeti čas za autobuse 180.00
Dnevno jednokratno parkiranje za putničko vozilo (do 8 sedišta) 1000.00
Mesečna pretplata 00-24 časa 7000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 1500.00
Mesečna pretplata za stanare Ulice Tadeuša Košćuška od broja 66 do 96 2500.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Mesečnu pretplatu za stanare, stanari mogu koristiti isključivo ukoliko imaju prebivalište u jednoj od navedenih ulica i automobil u svom vlasništvu, što dokazuju ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 16 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom;
 • Na parkiralištu možete iznajmiti kišobran, uz ostavljanje depozita u iznosu od 300,00 dinara. Rok za vraćanje kišobrana je dva dana, kada Vam se, po konstatovanju ispravnosti vraća i depozit;
 • Na parkiralištu postoji sistem Parkiraj i bicikliraj.