Parkiralište „Novi Beograd”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 86
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 167, ispred SO Novi Beograd
Broj parking mesta za automobile: 122
 • za vozila invalida: 1
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
 • Radno vreme blagajne: radnim danima 07-19 časova. Van radnog vremena blagajne, parkiranje se plaća na stanici za plaćanje.
Dodatne informacije:
Postoji stanica za plaćanje platnim karticama.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 70.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1000.00
Mesečna pretplata 07-21 čas 5000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.
Napomene:
 • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
 • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice. Parking pass i pripejd parking kartice mogu se kupiti isključivo u toku radnog vremena blagajne.
 • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
 • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
 • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 14 časova;
 • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
 • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
 • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
 • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.