Parkiralište „Viška”

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 0
Adresa: Maksima Gorkog br. 2, ispred SO Vračar
Broj parking mesta za automobile: 48
  • za vozila invalida: 1
Spratnost: Pr
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 100.00
Dnevno jednokratno parkiranje 1500.00
Mesečna pretplata za putnička vozila pravnih lica sa sedištem u krugu parkirališta (u Kursulinoj ulici 38-42) od 00-24 časa 8400.00
Mesečna pretplata za putnička vozila 00-24 časa 14000.00
Mesečna pretplata radnim danom 17-08, vikendom od petka u 17 do ponedeljka u 08 časova i u dane državnih praznika 00-24 časa 5000.00
Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje usluge mesečne pretplate, zahtev možete podneti ovde.  
Napomene:
  • Usluga parkiranja plaća se po započetom času gotovinski (u dinarima) ili na POS terminalu, prema važećem cenovniku;
  • Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice;
  • Uslugu pretplate fizička lica plaćaju mesečno ili kvartalno, nalogom za uplatu, dok pravna lica plaćaju kvartalno;
  • Parkiranje izvan ugovorenog termina mesečne pretplate se plaća po ceni započetog časa, prema važećem cenovniku;
  • Korisnik stiče pravo na korišćenje usluge dnevnog jednokratnog parkiranja nakon neprekidnog parkiranja vozila u trajanju od 15 časova;
  • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prva tri časa, a nakon tog vremena i lica sa invaliditetom plaćaju parkiranje po započetom času;
  • Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom času, prema važećem cenovniku;
  • Za vozila koja se pogrešno parkiraju, u slučaju uklanjanja, plaća se cena utvrđena za prenos nepropisno parkiranih vozila;
  • Izgubljena ili oštećena parking kartica i oštećenje rampe naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.