Istorijat

Skupština grada Beograda osnovala je 1972. godine „Parking servis” kao Direkciju za javne garaže i parkirališta Beograd, a današnji oblik i ime preduzeće je dobilo 1992. godine.

Jedno od najuspešnijih beogradskih preduzeća „Parking servis“ osnovala je 1972. godine Skupština grada Beograda kao Direkciju za javne garaže i parkirališta. U skladu sa ondašnjim saobraćajnim potrebama, trebalo je da se obezbedi i uredi prostor za parkiranje u najfrekventnijim delovima grada.

Zadatak ovog preduzeća bio je (i ostao) održavanje i eksploatacija javnih garaža i parkirališta na teritoriji Beograda. Preduzeće je imalo 60-tak zaposlenih i raspolagalo je sa tri garaže – „Obilićev venac”, „Zeleni venac” i „Aerodrom” i nekoliko vozila „ranjo” (ragno) čuvene firme „Izoli” („Isolli”), čiji se naziv „pauk” sačuvao do danas.

Preduzeće je naziv, ali ne i delatnost, menjalo nekoliko puta, a današnji oblik i ime dobija 1992. godine kada je rešenjem Skupštine grada Beograda organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

Beograd se širio, broj vozila povećavao, pa se 2003. godine ukazala potreba za uvođenjem Zonskog sistema parkiranja. Centar grada podeljen je na crvenu, žutu i zelenu zonu, a parkiranje je ograničeno na jedan, dva ili tri časa, te je time postignuta dobra izmenljivost parkiranih vozila i omogućeno parkiranje većeg broja vozila. U okviru uvedenog sistema, korisnicima je pružena mogućnost plaćanja parkiranja slanjem SMS poruke, što je tada, početkom 21. veka, to bila inovacija koju je uvelo svega nekoliko gradova na svetu. 2019. godine uvedena je još jedna zona sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 30 minuta, zona A, dok je u postojećim zonama omogućeno produženo vreme parkiranja, pod posebnim uslovima.

Sistemom poznatim pod nazivom „pauk-video nadzor“, implementiranim 2011. godine, omogućeno je brže reagovanje na terenu i efikasnije prenošenje vozila, kao i određivanje prioriteta pri prenosu nepropisno parkiranih vozila.

U jednom od frekventijih delova grada, 2016. godine uveden je Sistem parking senzora, putem koga vozači brže i lakše dolaze do slobodnih parking mesta.

Garaža „Obilićev venac“ je 2018. godine dobila Parksmart sertifikat i ispunila kriterijume kao što su povećanje energetske efikasnosti i ušteda utrošene energije, efikasnije osvetljenje i ventilacija, smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu, efikasno upravljanje garažom, promovisanje alternativnih načina transporta. Ova beogradska ekološka garaža ima solarne panele sa elektranom, LED osvetljenje sa senzorima pokreta, punjače za vozila na električni pogon, parking mesta za bicikle, kante za različite kategorija otpada, zonu za performanse i izložbe, besplatan internet za korisnike. 2019. godine garaža je osvojila prvu nagradu Evropske asocijacije parkirališta (EPA) i epitet najbolje rekonstruisanog parking objekta u Evropi.

Koncept, koji „Parking servis” primenjuje poslednjih godina u rešavanju problema parkiranja u Beogradu, doneo je ugled ovom preduzeću i naišao na dobar prijem širom zemlje. Stručnjaci JKP „Parking servis“ izradili su idejne projekte za regulaciju sistema parkiranja u Subotici, Aranđelovcu, Pančevu, Vrnjačkoj banji, Zaječaru i Kragujevcu, a protokol o saradnji potpisan je sa JP „Gradski parking“ iz Skoplja.

Danas, JKP „Parking servis“ koristi i održava oko 39.000 parking mesta. Od ovog broja, 30.000 nalazi se pod režimom naplate u zoniranom području, dok se oko 9.000 parking mesta nalazi u garažama i na parkiralištima.