Subota 30. maj 2020 / 00:57

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, broj nabavke VN-01-D-00/20P

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, broj nabavke VN-01-D-00/20P Ovde možete preuzeti dokumenta: Odluka o dodeli ugovora Objavljeno 22.05.2020. godine [...]

22.5.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka hvatača za točkove, broj MV-04-D-60/20

Javna nabavka hvatača za točkove, broj MV-04-D-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.03.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 13.03.2020. godine, [...]

5.3.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka tablet uređaja, broj VN-06-D-00/20

Javna nabavka tablet uređaja, broj VN-06-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.03.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 03.04.2020. godine, 11.00 [...]

4.3.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka računarske opreme, broj VN-05-D-00/20

Javna nabavka računarske opreme, broj VN-05-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.03.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 02.04.2020. godine, 11.00 [...]

3.3.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka dobara – rezervni delovi, beskontaktne RF parking kartice i elementi za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza vozila i naplatu parkinga na objektima JKP „Parking servis“ i nabavka bespovratnih parking kartica, broj VN-04-D-40/20

Javna nabavka dobara - rezervni delovi, beskontaktne RF parking kartice i elementi za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza vozila i naplatu parkinga [...]

3.3.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka radne i zaštitne obuće za zaposlene, broj VN-03-D-00/20

Javna nabavka radne i zaštitne obuće za zaposlene, broj VN-03-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.02.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

10.2.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kolonijalne robe, br. 15/19

Javna nabavka kolonijalne robe, br. 15/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

29.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka tonera i štampača, broj VN-02-D-00/20

Javna nabavka tonera i štampača, broj VN-02-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2020. godine, [...]

27.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka nabavke, ugradnje, servisa i održavanje GPS uređaja, broj MV-03-D-00/20

Javna nabavka nabavke, ugradnje, servisa i održavanje GPS uređaja, broj MV-03-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.01.2020. godine. Rok za [...]

23.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.01.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

21.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluge održavanja liftova, broj MV-08-U-00/20

Javna nabavka usluge održavanja liftova, broj MV-08-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.05.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.05.2020. godine, [...]

12.5.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge redovne kontrole i servis PP opreme i sistema, broj MV-07-U-00/20

Javna nabavka usluge redovne kontrole i servis PP opreme i sistema, broj MV-07-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.05.2020. godine. [...]

8.5.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-06-U-00/20

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-06-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.05.2020. godine. [...]

5.5.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata preduzeća, broj VN-05-U-00/20

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata preduzeća, broj VN-05-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.04.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

10.4.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga osiguranja imovine, zaposlenih i osiguranje od nezgoda i kasko osiguranje, broj VN-04-U-00/20

Javna nabavka usluga osiguranja imovine, zaposlenih i osiguranje od nezgoda i kasko osiguranje, broj VN-04-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.04.2020. [...]

10.4.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-05-U-00/20

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-05-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.03.2020. godine. [...]

11.3.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja programskog paketa „Parking ofis“, broj VN-06-U-30/20P

Javna nabavka usluge održavanja programskog paketa „Parking ofis“, broj VN-06-U-30/20P Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka: 09.03.2020. godine. Rok za [...]

9.3.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge servisiranja vozila „ISUZU” u ovlašćenom servisu, broj VN-05-U-60/20

Javna nabavka usluge servisiranja vozila sa specijalnom nadgradnjom za rad na visini „ISUZU” u ovlašćenom servisu, broj VN-05-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za [...]

2.3.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge remonta i izrade delova hidrauličnih instalacija na vozilima, broj MV-02-U-60/20

Javna nabavka usluge remonta i izrade delova hidrauličnih instalacija na vozilima, broj MV-02-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.02.2020. godine. [...]

6.2.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga remonta pumpi visokog pritiska i dizni sa zamenom sklopova, broj MV-04-U-60/20

Javna nabavka usluga remonta pumpi visokog pritiska i dizni sa zamenom sklopova, broj MV-04-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.02.2020. godine. [...]

6.2.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja [...]

20.1.2020|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

13.12.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva [...]

5.11.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 [...]

21.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

11.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon