Sreda 17. jul 2019 / 15:06

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka nastavnih sredstava za akciju „Đačko parking mesto“, broj MV-25-D-00/19

Javna nabavka nastavnih sredstava za akciju „Đačko parking mesto“, broj MV-25-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.07.2019. godine. Rok za [...]

10.7.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka vozila za vršenje osnovne delatnosti preduzeća putem operativnog lizinga – zakupa, broj VN-11-D-00/19

Javna nabavka vozila za vršenje osnovne delatnosti preduzeća putem operativnog lizinga - zakupa, broj VN-11-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.07.2019. [...]

5.7.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka putničkih vozila – nabavka putem zakupa, br. 20/18

Javna nabavka putničkih vozila - nabavka putem zakupa, br. 20/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke [...]

2.7.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i ugradnja rezervnih delova za rolo i segmentna vrata, broj MV-19-D-00/19

Javna nabavka i ugradnja rezervnih delova za rolo i segmentna vrata, broj MV-19-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.06.2019. godine. [...]

21.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka protivpožarne opreme za potrebe preduzeća, broj MV-21-D-00/19

Javna nabavka protivpožarne opreme za potrebe preduzeća, broj MV-21-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

21.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka Sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica vozila putem mobilnog video nadzora, broj VN-10-D-00/19P

Javna nabavka Sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica vozila putem mobilnog video nadzora, broj VN-10-D-00/19P Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka: [...]

20.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka klima uređaja sa ugradnjom, broj MV-23-D-00/19

Javna nabavka klima uređaja sa ugradnjom, broj MV-23-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 27.06.2019. [...]

19.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i izgradnja pomoćnih objekata za depo za prenos vozila, broj MV-22-D-60/19

Javna nabavka i izgradnja pomoćnih objekata za depo za prenos vozila, broj MV-22-D-60/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.06.2019. godine. [...]

18.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka dobara – Digitalna štampa, nabavka, izrada i montaža tabli obaveštenja i reklamnih panoa, usluge digitalne štampe i nabavka promotivnog materijala, broj VN-09-D-00/19

Javna nabavka dobara – Digitalna štampa, nabavka, izrada i montaža tabli obaveštenja i reklamnih panoa, usluge digitalne štampe i nabavka promotivnog materijala, broj VN-09-D-00/19 [...]

17.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka vozila sa specijalnom nadogradnjom, za obavljanje osnovne delatnosti putem operativnog lizinga – zakupa, broj VN-05-D-00/19

Javna nabavka vozila sa specijalnom nadogradnjom, za obavljanje osnovne delatnosti putem operativnog lizinga – zakupa, broj VN-05-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje [...]

13.6.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima za izgradnju privremenog parkirališta Novi Beograd, broj VN-15-U-40/19

Javna nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima za izgradnju privremenog parkirališta Novi Beograd, broj VN-15-U-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

12.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-17-U-00/19

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-17-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine. Rok za [...]

8.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-14-U-00/19

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-14-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

8.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga štampe na materijalu ponuđača, broj MV-16-U-00/19

Javna nabavka usluga štampe na materijalu ponuđača, broj MV-16-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.07.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

3.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, za potrebe preduzeća, broj VN-13-U-00/19

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, za potrebe preduzeća, broj VN-13-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.06.2019. godine. Rok [...]

26.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja specijalne auto dizalice i kamiona sa hidrauličnom rukom i niskonosećom prikolicom, broj MV-15-U-00/19

Javna nabavka usluga iznajmljivanja specijalne auto dizalice i kamiona sa hidrauličnom rukom i niskonosećom prikolicom, broj MV-15-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje [...]

24.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga izrade i montaže video prezentacije garaže „Obilićev venac“, broj MV-14-U-00/19

Javna nabavka usluga izrade i montaže video prezentacije garaže „Obilićev venac“, broj MV-14-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.06.2019. godine. [...]

18.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga štampe na materijalu ponuđača, broj MV-10-U-00/19

Javna nabavka usluga štampe na materijalu ponuđača, broj MV-10-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

14.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge prenosa 3G podataka, broj VN-10-U-00/19P/2

Javna nabavka usluge prenosa 3G podataka, broj VN-10-U-00/19P/2 Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog postupka: 07.06.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

7.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-13-U-00/19

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-13-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. godine. Rok za [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

21.5.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine. Rok [...]

19.4.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

11.4.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

20.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.03.2019. [...]

18.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.03.2019. [...]

13.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon