Ponedeljak 16. septembar 2019 / 10:40

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka nabavka polica za arhivu „Međunarodni terminal“, broj MV-28-D-50/19

Javna nabavka nabavka polica za arhivu „Međunarodni terminal“, broj MV-28-D-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.09.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

6.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pribor za održavanje higijene, br. 2/19

Javna nabavka pribor za održavanje higijene, br. 2/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

5.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 1/19

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 1/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

5.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka aktivne serverske i komunikacione opreme, broj VN-15-D-00/19

Javna nabavka aktivne serverske i komunikacione opreme, broj VN-15-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

3.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/19

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

27.8.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i isporuka nabavke stolarskog materijala, broj VN-14-D-00/19

Javna nabavka i isporuka nabavke stolarskog materijala, broj VN-14-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

23.8.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka štampača, broj VN-13-D-00/19

Javna nabavka štampača, broj VN-13-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.09.2019. godine, 11.00 časova. [...]

13.8.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka dobara – elektromaterijala, broj MV-27-D-00/19

Javna nabavka dobara - elektromaterijala, broj MV-27-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.08.2019. godine, [...]

12.8.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka boja za horizontalnu signalizaciju i molerskog materijala, broj MV-26-D-00/19

Javna nabavka boja za horizontalnu signalizaciju i molerskog materijala, broj MV-26-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 09.08.2019. godine. Rok za [...]

9.8.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka nastavnih sredstava za akciju „Đačko parking mesto“, broj MV-25-D-00/19

Javna nabavka nastavnih sredstava za akciju „Đačko parking mesto“, broj MV-25-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.07.2019. godine. Rok za [...]

10.7.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga stručnog nadzora za proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, broj VN-20-U-00/19

Javna nabavka usluga stručnog nadzora za proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, broj VN-20-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.09.2019. godine. [...]

13.9.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-19-U-00/19

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-19-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

4.9.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge odžavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/19

Javna nabavka usluge odžavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 09.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 09.09.2019. [...]

9.8.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-19-U-00/19

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-19-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.08.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

2.8.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga izrade analize ekonomskih, saobraćajnih i pravnih implikacija, alternativnih modela parkiranja u garažama, parkiralištima i zoniranom području, broj VN-17-U-00/19

Javna nabavka usluga izrade analize ekonomskih, saobraćajnih i pravnih implikacija, alternativnih modela parkiranja u garažama, parkiralištima i zoniranom području, broj VN-17-U-00/19 Datum [...]

24.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-18-U-00/19

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-18-U-00/19 Datum [...]

22.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga provizija za plaćanje POS terminalima, broj VN-16-U-00/19

Javna nabavka usluga provizija za plaćanje POS terminalima, broj VN-16-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.07.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

19.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima za izgradnju privremenog parkirališta Novi Beograd, broj VN-15-U-40/19

Javna nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima za izgradnju privremenog parkirališta Novi Beograd, broj VN-15-U-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

12.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-17-U-00/19

Javna nabavka usluge angažovanja pravnih lica za inženjerske usluge, broj MV-17-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine. Rok za [...]

8.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-14-U-00/19

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-14-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.07.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

8.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

21.5.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine. Rok [...]

19.4.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19

Javna nabavka radova na povezivanju sistema za praćenje slobodnih parking mesta na električnu mrežu, broj MV-01-R-80/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

11.4.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

20.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.03.2019. [...]

18.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon