Subota 23. januar 2021 / 21:40

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik Republike Srbije, broj 91/19)
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Prva izmena Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Plan javnih nabavki za 2021. godinu

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/20

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i [...]

10.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/20

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

9.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka nadogradnja sistema video nadzora, broj VN-10-D-00/20

Javna nabavka nadogradnja sistema video nadzora, broj VN-10-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.11.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 07.12.2020. [...]

6.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 1/20

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 2/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

7.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-12-D-00/20

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-12-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 01.10.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 09.10.2020. godine, 11.00 časova. [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pribora za održavanje higijene, br. 2/20

Javna nabavka pribora za održavanje higijene, br. 2/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka papirne galanterije za održavanje lične higijene, br. 3/20

Javna nabavka papirne galanterije za održavanje lične higijene, br. 3/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka „RCL“ uređaja i komponenti za hidraulične kranove „HMF“, broj MV-11-D-00/20

Javna nabavka „RCL“ uređaja i komponenti za hidraulične kranove „HMF“, broj MV-11-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 28.09.2020. godine. Rok [...]

28.9.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka dobara – UPS uređaja, broj VN-07-D-00/20

Javna nabavka dobara - UPS uređaja, broj VN-07-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 24.09.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 26.10.2020. [...]

24.9.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka stolarskog materijala, broj MV-10-D-00/20

Javna nabavka stolarskog materijala, broj MV-10-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.08.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.08.2020. godine, 11.00 [...]

10.8.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-11-U-00/20

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-11-U-00/20 Datum [...]

5.10.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj MV-12-U-60/20

Javna nabavka usluga održavanja specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj MV-12-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.10.2020. godine. Rok za [...]

2.10.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-12-U-00/20

Javna nabavka usluge čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-12-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.08.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

14.8.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge mobilne telefonije, br. 07/20

Javna nabavka usluge mobilne telefonije, br. 07/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki [...]

22.7.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja SAP licenci, broj VN-11-U-00/20

Javna nabavka usluga održavanja SAP licenci, broj VN-11-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.07.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 10.08.2020. [...]

10.7.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-10-U-00/20

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-10-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.06.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

26.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, broj VN-10-U-00/20

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, broj VN-10-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.06.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

23.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga servisiranja vozila „DAF” u ovlašćenom servisu, broj VN-09-U-60/20

Javna nabavka usluga servisiranja vozila „DAF” u ovlašćenom servisu, broj VN-09-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 15.06.2020. godine. Rok za [...]

15.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka servisiranja vozila „IVECO” u ovlašćenom servisu, broj VN-07-U-60/20

Javna nabavka servisiranja vozila „IVECO” u ovlašćenom servisu, broj VN-07-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.06.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

12.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema za praćenje slobodnih parking mesta u zoniranom području (lokacija 1, 2 i 3), broj VN-08-U-80/20

Javna nabavka usluge održavanja sistema za praćenje slobodnih parking mesta u zoniranom području (lokacija 1, 2 i 3), broj VN-08-U-80/20 Datum objavljivanja [...]

2.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja [...]

20.1.2020|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

13.12.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva [...]

5.11.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 [...]

21.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

11.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon