Četvrtak 14. novembar 2019 / 23:21

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-30-D-00/19

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-30-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.11.2019. godine. Rok [...]

4.11.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-23-U-00/19

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-23-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 25.10.2019. godine. Rok za [...]

25.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka opreme za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza u garažama i pešačkoj zoni, broj VN-19-D-00/19

Javna nabavka opreme za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza u garažama i pešačkoj zoni, broj VN-19-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

18.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka papirna galanterija za održavanje lične higijene, br. 3/19

Javna nabavka papirna galanterija za održavanje lične higijene, br. 3/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke [...]

9.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka rampi, letvi za rampe, automatskih čuvara parkinga – beninki i potapajućih stubića sa pratećom opremom i rezervnim delovima, broj VN-18-D-00/19

Javna nabavka rampi, letvi za rampe, automatskih čuvara parkinga - beninki i potapajućih stubića sa pratećom opremom i rezervnim delovima, broj VN-18-D-00/19 [...]

8.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka rezervnih delova elemenata sistema kontrole ulaza i izlaza za pešačku zonu, broj VN-16-D-00/19

Javna nabavka rezervnih delova elemenata sistema kontrole ulaza i izlaza za pešačku zonu, broj VN-16-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 25.09.2019. [...]

25.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-29-D-00/19

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-29-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 01.10.2019. godine, 11.00 časova. [...]

23.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pogonskog goriva, broj VN-12-D-00/19

Javna nabavka pogonskog goriva, broj VN-12-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2019. godine, 11.00 [...]

18.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka polica za arhivu „Međunarodni terminal“, broj MV-28-D-50/19

Javna nabavka polica za arhivu „Međunarodni terminal“, broj MV-28-D-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

6.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pribor za održavanje higijene, br. 2/19

Javna nabavka pribor za održavanje higijene, br. 2/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

5.9.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga interneta i L3VPN-a, broj VN-26-U-00/19

Javna nabavka usluga interneta i L3VPN-a, broj VN-26-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.12.2019. [...]

12.11.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja tehničke kontrole projekata, broj VN-25-U-00/19

Javna nabavka usluga vršenja tehničke kontrole projekata, broj VN-25-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 07.11.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

7.11.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara u arhivskom delu objekta carina, broj VN-24-U-50/19

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara u arhivskom delu objekta carina, broj VN-24-U-50/19 [...]

25.10.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u pešačku zonu u Zemunu sa zamenom rezervnih delova, broj VN-22-U-00/19

Javna nabavka usluga održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u pešačku zonu u Zemunu sa zamenom rezervnih delova, broj VN-22-U-00/19 Datum objavljivanja [...]

4.10.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza pešačke zone, broj VN-21-U-00/19

Javna nabavka usluga održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza pešačke zone, broj VN-21-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.09.2019. godine. [...]

27.9.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga stručnog nadzora za proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, broj VN-20-U-00/19

Javna nabavka usluga stručnog nadzora za proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, broj VN-20-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.09.2019. godine. [...]

13.9.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-19-U-00/19

Javna nabavka usluga čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-19-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

4.9.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge odžavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/19

Javna nabavka usluge odžavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 09.08.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 09.09.2019. [...]

9.8.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-19-U-00/19

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-19-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.08.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

2.8.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga izrade analize ekonomskih, saobraćajnih i pravnih implikacija, alternativnih modela parkiranja u garažama, parkiralištima i zoniranom području, broj VN-17-U-00/19

Javna nabavka usluga izrade analize ekonomskih, saobraćajnih i pravnih implikacija, alternativnih modela parkiranja u garažama, parkiralištima i zoniranom području, broj VN-17-U-00/19 Datum [...]

24.7.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva [...]

5.11.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 [...]

21.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

11.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19

Javna nabavka radova na uređenju prostora radi formiranja kontrolno operativnog centra u garaži „Masarikova“, broj VN-06-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

21.5.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sprinkler stanice na bloku 43, broj VN-05-R-50/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.04.2019. godine. Rok [...]

19.4.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon