Petak 23. аpril 2021 / 04:49

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik Republike Srbije, broj 91/19)
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Prva izmena Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Druga izmena Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Plan javnih nabavki za 2021. godinu
Prva izmena Plana javnih nabavki za 2021. godinu
Druga izmena Plana javnih nabavki za 2021. godinu

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka sredstava za održavanje higijene, br. 1/20

Javna nabavka sredstava za održavanje higijene, br. 1/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

3.3.2021|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka energenata, br. 6/20

Javna nabavka energenata, br. 6/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen u [...]

3.3.2021|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 14/20

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 14/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i [...]

2.3.2021|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/20

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i [...]

10.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/20

Javna nabavka kancelarijskog materijala, br. 9/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

9.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka nadogradnja sistema video nadzora, broj VN-10-D-00/20

Javna nabavka nadogradnja sistema video nadzora, broj VN-10-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.11.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 07.12.2020. [...]

6.11.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 1/20

Javna nabavka sredstva za održavanje higijene, br. 2/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

7.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-12-D-00/20

Javna nabavka elektromaterijala, broj MV-12-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 01.10.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 09.10.2020. godine, 11.00 časova. [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pribora za održavanje higijene, br. 2/20

Javna nabavka pribora za održavanje higijene, br. 2/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka papirne galanterije za održavanje lične higijene, br. 3/20

Javna nabavka papirne galanterije za održavanje lične higijene, br. 3/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke [...]

1.10.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-11-U-00/20

Javna nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-11-U-00/20 Datum [...]

5.10.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj MV-12-U-60/20

Javna nabavka usluga održavanja specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj MV-12-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.10.2020. godine. Rok za [...]

2.10.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-12-U-00/20

Javna nabavka usluge čišćenja radnog prostora preduzeća, broj VN-12-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.08.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

14.8.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge mobilne telefonije, br. 07/20

Javna nabavka usluge mobilne telefonije, br. 07/20 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki [...]

22.7.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja SAP licenci, broj VN-11-U-00/20

Javna nabavka usluga održavanja SAP licenci, broj VN-11-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.07.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 10.08.2020. [...]

10.7.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-10-U-00/20

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-10-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.06.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

26.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, broj VN-10-U-00/20

Javna nabavka konsultantskih usluga za sprovođenje SAP-a, broj VN-10-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 23.06.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

23.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga servisiranja vozila „DAF” u ovlašćenom servisu, broj VN-09-U-60/20

Javna nabavka usluga servisiranja vozila „DAF” u ovlašćenom servisu, broj VN-09-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 15.06.2020. godine. Rok za [...]

15.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka servisiranja vozila „IVECO” u ovlašćenom servisu, broj VN-07-U-60/20

Javna nabavka servisiranja vozila „IVECO” u ovlašćenom servisu, broj VN-07-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.06.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

12.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema za praćenje slobodnih parking mesta u zoniranom području (lokacija 1, 2 i 3), broj VN-08-U-80/20

Javna nabavka usluge održavanja sistema za praćenje slobodnih parking mesta u zoniranom području (lokacija 1, 2 i 3), broj VN-08-U-80/20 Datum objavljivanja [...]

2.6.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja [...]

20.1.2020|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

13.12.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva [...]

5.11.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 [...]

21.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

11.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon