Nedelja 18. novembar 2018 / 15:51

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu (DALI protokol), broj MV-22-D-00/18

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu (DALI protokol), broj MV-22-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 07.11.2018. godine. Rok za podnošenje [...]

7.11.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/18

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i [...]

5.11.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sredstava za otapanje snega i leda, broj MV-28-D-00/18

Javna nabavka sredstava za otapanje snega i leda, broj MV-28-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.10.2018. godine. Rok za podnošenje [...]

26.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i ugradnja hidrauličnog stubića, broj MV-24-D-00/18

Javna nabavka i ugradnja hidrauličnog stubića, broj MV-24-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 05.11.2018. [...]

26.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i zamena reklamnih panoa i izrada i montaža tabli obaveštenja sa uslugama štampanja i nabavka promotivnog materijala, broj MV-12-D-00/18

Javna nabavka i zamena reklamnih panoa i izrada i montaža tabli obaveštenja sa uslugama štampanja i nabavka promotivnog materijala, broj MV-12-D-00/18 Datum [...]

19.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka uređaja za plaćanje platnim karticama – POS terminali, broj MV-26-D-40/18

Javna nabavka uređaja za plaćanje platnim karticama - POS terminali, broj MV-26-D-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.10.2018. godine. Rok [...]

12.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sanitarnih kontejnera, broj MV-25-D-50/18

Javna nabavka sanitarnih kontejnera, broj MV-25-D-50/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 08.10.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2018. godine, 11.00 [...]

8.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka električne energije, br. 4/18

Javna nabavka električne energije, br. 4/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

3.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka računara, br. 10/18

Javna nabavka računara, br. 10/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen u [...]

11.9.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju, broj MV-23-D-00/18

Javna nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju, broj MV-23-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.09.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

5.9.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga servisiranja vozila IVECO u ovlašćenom servisu, broj VN-26-U-60/18

Javna nabavka usluga servisiranja vozila IVECO u ovlašćenom servisu, broj VN-26-U-60/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.11.2018. godine. Rok za [...]

14.11.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju garaže „Pinki“ sa izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, broj VN-25-U-40/18

Javna nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju garaže „Pinki“ sa izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i tehnička kontrola projekata za [...]

9.11.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-24-U-00/18

Javna nabavka usluga osiguranja od opšte odgovornosti i nezgoda, broj VN-24-U-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 02.11.2018. godine. Rok za [...]

2.11.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga Izrada tehničke dokumentacije (PGD) za izgradnju novih i proširenje postojećih kapaciteta parkirališta i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, br. VN-23-U-40/18

Javna nabavka usluga Izrada tehničke dokumentacije (PGD) za izgradnju novih i proširenje postojećih kapaciteta parkirališta i tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu, broj VN-23-U-40/18 [...]

24.10.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja aplikacije „SMS centar sa modulom za naplatu i kontrolu parkiranja“, broj VN-22-U-80/18P

Javna nabavka usluge održavanja aplikacije „SMS centar sa modulom za naplatu i kontrolu parkiranja“, broj VN-22-U-80/18P Datum objavljivanja obaveštenja o pokretanju pregovaračkog [...]

12.10.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja liftova na lokaciji VEPP Zeleni venac, VEPP Masarikova i PP Donji grad, broj MV-11-U-40/18

Javna nabavka usluga održavanja liftova na lokaciji VEPP Zeleni venac, VEPP Masarikova i PP Donji grad, broj MV-11-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za [...]

12.10.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga mobilne telefonije, br. 7/18

Javna nabavka usluga mobilne telefonije, br. 7/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki [...]

2.10.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/18

Javna nabavka usluge održavanja SAP licenci, broj VN-18-U-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.09.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 18.10.2018. [...]

18.9.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanje specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj VN-21-U-60/18

Javna nabavka usluge održavanje specijalne nadogradnje tip „Masterlift comfort“, broj VN-21-U-60/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.09.2018. godine. Rok za [...]

12.9.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu za potrebe Službe za eksploataciju i održavanje vozila, broj VN-20-U-60/18P

Javna nabavka usluge održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu za potrebe Službe za eksploataciju i održavanje vozila, broj VN-20-U-60/18P [...]

6.9.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2018. godine. [...]

5.11.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18 Datum [...]

9.10.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta Portal javnih nabavki [...]

28.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis” [...]

2.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na tekućem i investicionom održavanju garaža (Požarevačka, 27.mart, Kralja Milutina, Botanička bašta, Klare [...]

2.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 16.04.2018. godine. Rok za [...]

16.4.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-06-R-00/18

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-06-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 27.02.2018. [...]

27.2.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-07-R-00/18

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-07-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje prijava: 21.02.2018. [...]

21.2.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-05-R-00/18

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-05-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za [...]

14.2.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na dovođenju neprekidnog napajanja na info tablama, broj VN-04-R-00/18

Javna nabavka radova na dovođenju neprekidnog napajanja na info tablama, broj VN-04-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.02.2018. godine. Rok [...]

12.2.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon