Četvrtak 17. januar 2019 / 14:32

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka bravarskog materijala, broj MV-01-D-00/19

Javna nabavka bravarskog materijala, broj MV-01-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.01.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 21.01.2019. godine, 11.00 [...]

11.1.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka boja za horizontalnu signalizaciju i molerskog materijala, broj MV-30-D-00/18

Javna nabavka boja za horizontalnu signalizaciju i molerskog materijala, broj MV-30-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok za [...]

4.1.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka energenata, br. 6/18

Javna nabavka energenata, br. 6/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen u [...]

3.1.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kolonijalne robe, br. 15/18

Javna nabavka kolonijalne robe, br. 15/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovođen [...]

3.1.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu ( DALI protokol), broj MV-29-D-00/18

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu ( DALI protokol), broj MV-29-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.12.2018. godine. Rok za [...]

27.12.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-31-D-00/18

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-31-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.12.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2019. godine, 11.00 [...]

26.12.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka uređaja za kontrolu pristupa vozila: LPR uređaja u garažama i parkiralištima i sistem za kontrolu ulaza/izlaza vozila u GRM garažama po principu očitavanja uz pomoć TAG nalepnica, broj VN-09-D-40/18

Javna nabavka uređaja za kontrolu pristupa vozila: LPR uređaja u garažama i parkiralištima i sistem za kontrolu ulaza/izlaza vozila u GRM garažama po principu [...]

30.11.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu (DALI protokol), broj MV-22-D-00/18

Javna nabavka drajvera za LED rasvetu (DALI protokol), broj MV-22-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 07.11.2018. godine. Rok za podnošenje [...]

7.11.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/18

Javna nabavka pogonskih goriva za motorna vozila, br. 5/18 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke i [...]

5.11.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka sredstava za otapanje snega i leda, broj MV-28-D-00/18

Javna nabavka sredstava za otapanje snega i leda, broj MV-28-D-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.10.2018. godine. Rok za podnošenje [...]

26.10.2018|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga – Redovan servis, održavanje i nabavka i ugradnja GPS uređaja, broj MV-02-U-00/19

Javna nabavka usluga - Redovan servis, održavanje i nabavka i ugradnja GPS uređaja, broj MV-02-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na tekućem-investicionom održavanju u garažama, broj VN-02-U-40/19

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na tekućem-investicionom održavanju u garažama, broj VN-02-U-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima u garažama, broj VN-33-U-40/18

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima u garažama, broj VN-33-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2019. godine. Rok [...]

3.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/19

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

3.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama i na parkiralištima, broj VN-01-U-40/19

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama i na parkiralištima, broj VN-01-U-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

3.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima, broj nabavke VN-32-U-40/18

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima, broj nabavke VN-32-U-40/18. Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 31.12.2018. godine. Rok za [...]

31.12.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja garaže „Zeleni venac” (solarna elektrana, fasade i hidrantske mreže), broj nabavke VN-31-U-40/18

Javna nabavka usluga održavanja garaže „Zeleni venac” (solarna elektrana, fasade i hidrantske mreže), broj nabavke VN-31-U-40/18. Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

31.12.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga tehničkog pregleda radova na izgradnji poslovnog objekta u Bloku 43, broj nabavke VN-30-U-40/18

Javna nabavka usluga tehničkog pregleda radova na izgradnji poslovnog objekta u Bloku 43, broj nabavke VN-30-U-40/18. Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

31.12.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja garaže „Obilićev venac“ (solarna elektrana, elektro punjača, fasade i hidrantske mreže), broj VN-28-U-40/18

Javna nabavka usluge održavanja garaže „Obilićev venac“ (solarna elektrana, elektro punjača, fasade i hidrantske mreže), broj VN-28-U-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje [...]

28.12.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-14-U-00-18

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-14-U-00-18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje [...]

26.12.2018|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18

Javna nabavka radova na tekućem - investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2019. godine. Rok za [...]

3.1.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

28.12.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis", broj VN-10-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za [...]

27.12.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2018. godine. [...]

5.11.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18 Datum [...]

9.10.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta Portal javnih nabavki [...]

28.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis” [...]

2.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na tekućem i investicionom održavanju garaža (Požarevačka, 27.mart, Kralja Milutina, Botanička bašta, Klare [...]

2.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18

Javna nabavka demontaže konstrukcije „Fast park“ sa transportom elemenata, broj VN-03-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 16.04.2018. godine. Rok za [...]

16.4.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon