Sreda 22. januar 2020 / 18:29

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20

Javna nabavka dobara za nadogradnju kontolno operativnog centra, broj VN-01-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.01.2020. godine. Rok za podnošenje [...]

21.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka prsluka za akciju „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-02-D-00/20

Javna nabavka prsluka za akciju „Đaci vas mole, usporite pored škole“, broj MV-02-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2020. godine. [...]

3.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-01-D-00/20

Javna nabavka građevinskog materijala, broj MV-01-D-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2020. godine. Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2020. godine, 11.00 [...]

3.1.2020|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju, broj MV-32-D-00/19

Javna nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju, broj MV-32-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 25.12.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

25.12.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-31-D-00/19

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-31-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 29.11.2019. godine. Rok [...]

29.11.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka UPS uređaja, broj VN-20-00/19

Javna nabavka UPS uređaja, broj VN-20-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 15.11.2019. године. Rok za podnošenje ponuda: 16.12.2019. године, 11.00 [...]

15.11.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-30-D-00/19

Javna nabavka ručnih radio stanica za potrebe rada parking kontrolora, broj MV-30-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.11.2019. godine. Rok [...]

4.11.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka opreme za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza u garažama i pešačkoj zoni, broj VN-19-D-00/19

Javna nabavka opreme za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza u garažama i pešačkoj zoni, broj VN-19-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

18.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka papirna galanterija za održavanje lične higijene, br. 3/19

Javna nabavka papirna galanterija za održavanje lične higijene, br. 3/19 Napomena: Otvoreni postupak koji je od strane službe za centralizovane javne nabavke [...]

9.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka rampi, letvi za rampe, automatskih čuvara parkinga – beninki i potapajućih stubića sa pratećom opremom i rezervnim delovima, broj VN-18-D-00/19

Javna nabavka rampi, letvi za rampe, automatskih čuvara parkinga - beninki i potapajućih stubića sa pratećom opremom i rezervnim delovima, broj VN-18-D-00/19 [...]

8.10.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji objekata u bloku 42, broj VN-02-U-00/20

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na izgradnji objekata u bloku 42, broj VN-02-U-00/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

21.1.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama, na parkiralištima i pešačkoj zoni, broj VN-01-U-40/20

Javna nabavka usluge održavanja sistema kontrole ulaza i izlaza u garažama, na parkiralištima i pešačkoj zoni, broj VN-01-U-40/20 Datum objavljivanja poziva za [...]

6.1.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/20

Javna nabavka usluga servisiranja elektronske opreme i sklopova sa isporukom i ugradnjom rezervnih delova, broj MV-01-U-60/20 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

3.1.2020|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-23-U-00/19

Javna nabavka usluge održavanja računarske mreže, aktivne opreme i serverske infrastrukture na svim objektima preduzeća, broj MV-23-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje [...]

30.12.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge tehničkog pregleda izvedenih radova na parkiralištu Novi Beograd, broj VN-27-U-00/19

Javna nabavka usluge tehničkog pregleda izvedenih radova na parkiralištu Novi Beograd, broj VN-27-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 26.12.2019. godine. [...]

26.12.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga – Servisiranje prenosivih pocket pc računara i prenosivih štampača za prenosive pocket pc računare uz snabdevanje originalnim rezervnim delovima i potrošnim materijalom sa pratećim uslugama, broj MV-22-U-00/19

Javna nabavka usluga - Servisiranje prenosivih pocket pc računara i prenosivih štampača za prenosive pocket pc računare uz snabdevanje originalnim rezervnim delovima i potrošnim [...]

12.12.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga izrade strategije razvoja preduzeća za period 2020-2025, broj VN-29-U-00/19

Javna nabavka usluga izrade strategije razvoja preduzeća za period 2020-2025, broj VN-29-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 10.12.2019. godine. Rok [...]

10.12.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga insertovanja i personalizacije, broj MV-21-U-00/19

Javna nabavka usluga insertovanja i personalizacije, broj MV-21-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.12.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 13.12.2019. [...]

4.12.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka servisiranja prenosivih pocket pc računara i prenosivih štampača za prenosive pocket pc računare uz snabdevanje originalnim rezervnim delovima i potrošnim materijalom sa pratećim uslugama, broj MV-20-U-00/19

Javna nabavka servisiranja prenosivih pocket pc računara i prenosivih štampača za prenosive pocket pc računare uz snabdevanje originalnim rezervnim delovima i potrošnim materijalom sa [...]

22.11.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga interneta i L3VPN-a, broj VN-26-U-00/19

Javna nabavka usluga interneta i L3VPN-a, broj VN-26-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.11.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.12.2019. [...]

12.11.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20

Javna nabavka radova na izgradnji objekata B, C, D – prošireni Međunarodni terminal, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-01-R-00/20 Datum objavljivanja [...]

20.1.2020|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19

Javna nabavka radova na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-16-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

13.12.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19

Javna nabavka radova na tekućem održavanju poslovnog objekta Ulazna partija u kompleksu Međunarodni terminal u Bloku 43, broj VN-14-R-50/19 Datum objavljivanja poziva [...]

5.11.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19

Javna nabavka radova na ugradnji stabilnog sistema za automatsko gašenje požara gasom u arhivskom delu objekta carine, sa uslugom izrade tehničke dokumentacije, broj VN-13-R-50/19 [...]

21.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19

Javna nabavka Radovi na proširenju kapaciteta skladištenja goriva za potrebe grejanja na teretnom terminalu sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-10-R-50/19 Datum objavljivanja [...]

11.10.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19

Javna nabavka radova na proširenju postojećih i izgradnji novih kapaciteta na Međunarodnom terminalu u Bloku 42, broj VN-12-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

30.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-11-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 21.08.2019. [...]

21.8.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19

Javna nabavka radova na izgradnji parkirališta Novi Beograd sa izradom tehničke dokumentacije, broj VN-09-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 11.07.2019. godine. [...]

11.7.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19

Javna nabavku građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-08-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.06.2019. [...]

6.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, broj VN-07-R-40/19

Javna nabavka radova – Zamena dotrajale hidrantske i sprinkler mreže u garažama, zamena hidrantskih ventila sa jednoručnim, zamena dotrajalih hidrantskih ormana sa inoks ormanima, [...]

5.6.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon