Četvrtak 21. mart 2019 / 07:04

Javne nabavke

Obaveza Naručioca je da oglase iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12 u daljem tekstu: ZJN), objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, shodno članu 57. ZJN, a dužnost da u skladu sa članom 62. ZJN istovremeno sa objavom poziva za podnošenje ponuda objavi i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

U skladu sa navedenim javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, u svojstvu Naručioca OBJAVLJUJE:

Javna nabavka „RCL“ uređaja i komponenti za hidraulične kranove „HMF“, broj MV-13-D-00/19

Javna nabavka „RCL“ uređaja i komponenti za hidraulične kranove „HMF“, broj MV-13-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 14.03.2019. godine. Rok [...]

14.3.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka nadogradnje mobilne aplikacije „Parking servis“, broj VN-04-D-00/19P

Javna nabavka nadogradnje mobilne aplikacije „Parking servis“, broj VN-04-D-00/19P Datum objavljivanja obaveštenja: 14.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 25.03.2019. godine, 11.00 [...]

14.3.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i obnova licenci, broj MV-12-D-00/19

Javna nabavka i obnova licenci, broj MV-12-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.03.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.03.2019. godine, [...]

12.3.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka rezervnih delova, beskontaktne RF parking kartice i elementi za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza vozila i naplatu parkinga na objektima JKP „Parking servis“, broj VN-02-D-40/19

Javna nabavka rezervnih delova, beskontaktne RF parking kartice i elementi za nadogradnju sistema za kontrolu ulaza i izlaza vozila i naplatu parkinga na objektima [...]

7.3.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka i isporuka vode sa iznajmljivanjem aparata za vodu, broj MV-09-D-00/19

Javna nabavka i isporuka vode sa iznajmljivanjem aparata za vodu, broj MV-09-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.03.2019. godine. Rok [...]

6.3.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka kancelarijskog nameštaja, broj MV-10-D-00/19

Javna nabavka kancelarijskog nameštaja, broj MV-10-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2019. godine, 11.00 [...]

27.2.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka ručnog i električnog alata, broj MV-08-D-00/19

Javna nabavka ručnog i električnog alata, broj MV-08-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 19.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 27.02.2019. [...]

19.2.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka bicikli, broj MV-07-D-00/19

Javna nabavka bicikli, broj MV-07-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 06.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 14.02.2019. godine, 11.00 časova. [...]

6.2.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka građevinskog materijala, sa sukcesivnom isporukom, broj MV-06-D-00/19

Javna nabavka građevinskog materijala, sa sukcesivnom isporukom, broj MV-06-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

5.2.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka elektroničarskog materijala, broj MV-05-D-00/19

Javna nabavka elektroničarskog materijala, broj MV-05-D-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 01.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 11.02.2019. godine, 11.00 [...]

1.2.2019|Dobra, Javne nabavke|

Javna nabavka servisiranja vozila „DAF” u ovlašćnjnom servisu, broj VN-07-U-60/19

Javna nabavka servisiranja vozila „DAF” u ovlašćnjnom servisu, broj VN-07-U-60/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 15.03.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

15.3.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-06-U-00/19

Javna nabavka usluge redovne kontrole sistema za ventilaciju i gasnu detekciju, broj MV-06-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.02.2019. godine. [...]

27.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata preduzeća, broj VN-06-U-00/19

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata preduzeća, broj VN-06-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 22.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: [...]

22.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja podova garaža, broj VN-05-U-40/19

Javna nabavka usluge održavanja podova garaža, broj VN-05-U-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 20.03.2019. [...]

18.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluge održavanja programskog paketa „Parking ofis“, broj VN-04-U-30/19P

Javna nabavka usluge održavanja programskog paketa „Parking ofis“, broj VN-04-U-30/19P Datum objavljivanja obaveštenja: 07.02.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda: 12.02.2019. godine, [...]

7.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu, broj VN-03-U-60/19P

Javna nabavka usluga održavanja sistema za elektronsko praćenje odnošenja vozila i modula za naplatu, broj VN-03-U-60/19P Datum objavljivanja obaveštenja: 07.02.2019. godine. [...]

7.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga remonta pumpi visokog pritiska i dizni sa zamenom sklopova, broj MV-04-U-60/19

Javna nabavka usluga remonta pumpi visokog pritiska i dizni sa zamenom sklopova, broj MV-04-U-60/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 01.02.2019. godine. [...]

1.2.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-05-U-00/19

Javna nabavka usluga iznajmljivanja i održavanja mobilnih toaleta, broj MV-05-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 30.01.2019. godine. Rok za podnošenje [...]

30.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga tehničkog pregleda za putnička i teretna vozila, broj MV-03-U-00/19

Javna nabavka usluga tehničkog pregleda za putnička i teretna vozila, broj MV-03-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 22.01.2019. godine. Rok [...]

22.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka usluga – Redovan servis, održavanje i nabavka i ugradnja GPS uređaja, broj MV-02-U-00/19

Javna nabavka usluga - Redovan servis, održavanje i nabavka i ugradnja GPS uređaja, broj MV-02-U-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Usluge|

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19

Javna nabavka radova na vodovodu i kanalizaciji u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-04-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za [...]

20.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19

Javna nabavka elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-03-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 18.03.2019. [...]

18.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19

Javna nabavka građevinskih radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objekata, broj VN-02-R-00/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 13.03.2019. [...]

13.3.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju objekata garaža, broj VN-01-R-40/19 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 04.01.2019. godine. Rok [...]

4.1.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na tekućem – investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18

Javna nabavka radova na tekućem - investicionom održavanju garaža, broj VN-12-R-40/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 03.01.2019. godine. Rok za [...]

3.1.2019|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18

Javna nabavka radova na postavljanju i povezivanju optičke mreže na 19 lokacija u preduzeću, broj VN-11-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: [...]

28.12.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis”, broj VN-10-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji carinskih i magacinskih prostorija na Međunarodnom terminalu kompleksa JKP „Parking servis", broj VN-10-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za [...]

27.12.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18

Javna nabavka radova na adaptaciji kancelarija službe za investicije i izgradnju, broj VN-08-R-00/18 Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 05.11.2018. godine. [...]

5.11.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18

Javna za nabavku elektro radova u slučaju nepredviđenih kvarova, havarija i preuzimanja novih objakata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka, broj VN-09-R-00/18 Datum [...]

9.10.2018|Javne nabavke, Radovi|

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta

Prethodno obaveštenje o nameri Naručioca da sprovede postupak javne nabavke radova na izgradnji novih i proširenju postojećih kapaciteta parkirališta Portal javnih nabavki [...]

28.8.2018|Javne nabavke, Radovi|

Javni oglas za davanje u zakup restorana

Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd, broj 2596 od [...]

28.3.2014|Javne nabavke, Ostalo|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon