Logistički centar – Međunarodni terminal

Međunarodni terminal JKP „Parking servis“, u čijem sastavu se nalazi Carinska ispostava Terminal Beograd (br. 11568), nalazi se na obodu grada Beograda, na koridoru 10, najznačajnijoj saobraćajnici u regionu. Pozicioniran je na raskrsnici puteva koji spajaju Beograda, Zagreb, Budimpeštu, Skoplje, Atinu, Sofiju i Istanbul, i na površini od preko 8 ha Služba „Međunarodni terminal“ zadovoljava najviše standarde poslovanja, i pruža sve usluge na jednom mestu neophodne za funkcionisanje ovako velikog logističkog centra.

Na Međunarodnom terminalu mogu se dobiti sledeće usluge:
  • Parkiranje teretnih vozila u carinskom postupku
  • Parkiranje vozila na posebnom parkiralištu „Blok 43“
  • Javnog carinskog skladišta tipa A držaoca
  • Javnog komercijalnog skladišta
  • Zakup poslovnog prostora
  • Carinjenja robe i konsultantske usluge

Pored navedenih, na Međunarodnom terminalu korisnicima su na raspolaganju usluge šlepovanja putničkih i teretnih vozila do 3.5 t i preko 3.5 t, prevoz mašina i raznih stvari do 3 t težine i dr.

Na Međunarodnom terminalu postoji besplatni Wi-Fi internet. Korisnici šifru za pristup ovoj mreži mogu da dobiju kod inkasanta.

Služba „Međunarodni terminal“

Novi Beograd, Blok 43, Ulica Prekonoška br. 12

Tel: 011/2195-020, 011/2197-022

Tel/faks 011 2195- 020

E-pošta: rdp@parking-servis.co.rs