Parking za teretna vozila u carinskom postupku

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 165

Služba Međunarodni terminal, pruža uslugu korišćenja podloge Međunarodnog terminala u carinskom postupku. Pod navedenom uslugom podrazumeva se prihvat i smeštaj teretnih vozila, u kapacitetu koji iznosi 246 parking mesta, od čega 59 parking mesta za vozila dužine do 10 m, odnosno 187 parking mesta za vozila čija dužina je veća od 10 m.

Cena za navedenu uslugu obračunava se na osnovu vremena zadržavanja vozila na Međunarodnom terminalu, gde obračunski period iznosi 12 časova. U okviru cene za navedenu uslugu uračunata je usluga vaganja i korišćenje javnog kupatila.

Usluga Cena
Usluga korišćenja podloge Međunarodnog terminala u carinskom postupku za prvih 12 nedeljivih započetih sati 1900.00
Usluga korišćenja podloge Međunarodnog terminala u carinskom postupku za svakih novih 12 nedeljivih započetih sati 700.00
Radno vreme: 00-24 časa, 365 dana u godini.