Iznajmljivanje poslovno – kancelarijskog prostora

Međunarodni terminal raspolaže sa 3.198,22 m² kvalitetnog kancelarijskog prostora u više poslovnih zgrada.

Poslovni prostor izdaje se u zakup za obavljanje poslova špedicije i transporta. Trenutno, poslovni prostor koristi 126 špedicija.

JКP „Parking servis“ na Međunarodnom terminalu raspolaže i sa poslovno – kancelarijskim prostorom koji koristi Uprava Carina, carinska ispostava 11568 – Carinarnica Beograd za obavljanje poslova carinjenja i poslovnim prostorom koji koristi JP „Pošta Srbije“.