Javno carinsko skladište i Javno komercijalno skladište

Carinska ispostava 11568 Beograd za brzo carinjenje robe na točkovima, nalazi se na Međunarodnom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu od 1984. godine.

U Javnom carinskom skladištu pružaju se sledeće usluge:
  • prijem vozila sa robama za carinjenje
  • manipulacije robama pod carinskim nadzorom (istovar, utovar i pretovar).
  • skladištenje roba

Uslugu Javnog carinskog skladišta pružamo na površini od 3080 m2, zatvorenog prostora, tipa A držaoca, kao i otvoreno carinsko skladište površine 265 m². Kao držaoci Javnog carinskog skladišta, odgovorni smo da se roba smeštena u skladištu ne uzima ili ne premešta bez carinskog nadzora.

Uslugu Javnog komercijalnog skladišta pružamo za uskladištenje robe koja je uvozno ocarinjena na Carinskoj ispostavi 11568 Međunarodni terminal i za robu koja je u pripremi za izvozno carinjenje.

Nadoknada za pružene usluge zavisi od težine robe kojom se vrši manipulacija i dužine boravka u skladištu – ležarine, a definisana je Cenovnikom usluga Javnog carinskog skladišta i Cenovnikom usluga Javnog komercijalnog skladišta.

Radno vreme: radnim danima i subotom 08.00 – 20.00 časova.