Međunarodna špedicija

Delokrug rada međunarodne špedicije JKP „Parking servis“ podrazumeva kompletnu uslugu pripreme i obradu dokumentacije za potrebe JKP „Parking servis“ i drugih pravnih lica na svim Carinskim ispostavama u Beogradu.

  • Carinsko zastupanje:
      • Izrada potrebne dokumentacije za carinske postupke skladištenja, uvoznog i izvoznog carinjenja robe
      • Izrada prateće dokumentacije u carinskom postupku (izjave, molbe, zahtevi itd.)
  • Izrada zahteva za inspekcijske preglede (sanitarni, tržišni, fito)
  • Oraganizacija transporta u međunarodnom i domaćem saobraćaju (uvoz – izvoz)
  • Konsalting u okviru spoljnotrgovinskog prometa, carinskog postupka i carinske tarife