Parkiranje vozila na posebnom parkiralištu u Bloku 43

Broj trenutno slobodnih parking mesta: 153

Putnički parking na Međunarodnom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu ima kapacitet od 179 mesta od kojih su dva rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom, a tri parking mesta rezervisana su za istovar robe.

Naknada za navedenu uslugu obračunava se kao jednokratno – dnevno parkiranje ili kao mesečna pretplata za korisnike poslovnog prostora na Međunarodnom terminalu, obračunava se na kraju meseca zajedno sa obračunom usluge za korišćenje poslovnog prostora.

Na ovom objektu postoji mogućnost korišćenja Parking pass i pripejd parking kartice.

Usluga Cena
Parkiranje po započetom času za putnička i kombi vozila (do jednog časa) 40.00
Jednokratno dnevno parkiranje za putnička i kombi vozila (po započetom času od 2 do 24 časa) 80.00
Mesečna pretplata za putnička i kombi vozila 1400.00
Mesečna pretplata za putnička i kombi vozila korisnika poslovnog prostora u Bloku 43 1000.00
Mesečna pretplata za putnička i kombi vozila korisnika poslovnog prostora u Bloku 43 (za parkiranje najmanje 5, a najviše 9 putničkih i kombi vozila) 900.00
Mesečna pretplata za putnička i kombi vozila korisnika poslovnog prostora u Bloku 43 (za parkiranje 10 i više putničkih i kombi vozila) 800.00
Mesečna pretplata za putnička vozila na rezervisanom parking mestu obezbeđenom obarajućim stubićem 2900.00