Parkiraj i vozi se

 • Opšte parkiralište izvan zoniranog područja u Ulici Vladimira Popovića – 292 parking mesta
 • Opšte parkiralište izvan zoniranog područja u Ulici Vladimira Popovića – plato II – 220 parking mesta
 • Opšte parkiralište izvan zoniranog područja Ušće – 96 parking mesta
Sistem „Parkiraj i vozi se“ (eng. Park and Ride) uspostavljen je na opštim parkiralištima izvan zoniranog područja. Nakon parkiranja vozila korisnici svoje putovanje mogu dalje nastaviti linijama javnog prevoza koji saobraćaju u neposrednoj blizini parkirališta.

Za korisnike BUS PLUS pretplatne karte

Parkiralište bez plaćanja mogu koristiti imaoci važeće BUS PLUS pretplatne kartice koji su vlasnici vozila i registrovali su se u korisničkom servisu JKP „Parking servis“.
Način registrovanja:
Korisnik se može registrovati za besplatno korišćenje parkirališta ako je:
 • imalac važeće personalizovane elektronske smart karte za javni linijski prevoz sa uplaćenom pretplatnom kartom za tekući mesec, godinu dana, kalendarsku godinu ili kojom ostvaruje pravo na besplatan prevoz,
 • vlasnik registrovanog vozila i
 • da su podaci o registarskoj oznaci vozila i identifikacioni broj važeće personalizovane elektronske smart kartice za javni linijski prevoz uneti u elektronski sistem kontrole parkiranja JKP „Parking servis“.
Napomene:
 • Pravo na besplatno parkiranje korisnik može da ostvari samo za JEDNO VOZILO
 • Korisnici kojima BUS PLUS karte kupuju firme, treba da ih validiraju u prevozu na početku meseca
 • Registrovanje u JKP „Parking servis“ je obavezno jednom godišnje, a ukoliko se ne dopuni karta za prevoz, gubi se pravo na besplatan parking
 • Ako korisnik napravi prekid u mesečnim uplatama na BUS PLUS karti, treba ponovo da se registruje u korisničkom servisu

Za ostale korisnike

Svi ostali vozači, koji nemaju važeću BUS PLUS pretplatnu kartu, parkiralište mogu da koriste: ?
 • kupovinom višesatne parking karte
  • plaćanje putem SMS-a na broj 9118
  • cena: 150 dinara
 • plaćanjem parkiranja po započetom satu
  • plaćanje putem SMS-a na broj 9119
  • cena: 31 dinar
Više informacija svi zainteresovani građani mogu da pronađu na sajtu Sekretarijata za saobraćaj, na adresi www.bgsaobracaj.rs.