Parkiraj i vozi se

Parkiraj i vozi se

Opšte parkiralište izvan zoniranog područja u Ulici Vladimira Popovića

 • 292 parking mesta


Sistem „Parkiraj i vozi se“ (eng. Park and Ride) uspostavljen je na opštem parkiralištu izvan zoniranog područja kod novog terminusa u Ulici Vladimira Popovića. Nakon parkiranja vozila korisnici svoje putovanje mogu dalje nastaviti linijama javnog prevoza koje saobraćaju u neposrednoj blizini parkirališta (tramvaji: 7, 9, 11 i 13; autobusi: 27E, 35, 78 i 83).

Za korisnike BUS PLUS pretplatne karte


Parkiralište bez plaćanja mogu koristiti imaoci važeće BUS PLUS pretplatne kartice koji su vlasnici vozila i registrovali su se u korisničkom servisu JKP „Parking servis“.

Način registrovanja:


Korisnik se može registrovati za besplatno korišćenje parkirališta ako je:

 • imalac važeće personalizovane elektronske smart karte za javni linijski prevoz sa uplaćenom pretplatnom kartom za tekući mesec, godinu dana, kalendarsku godinu ili kojom ostvaruje pravo na besplatan prevoz,
 • vlasnik registrovanog vozila i
 • da su podaci o registarskoj oznaci vozila i identifikacioni broj važeće personalizovane elektronske smart kartice za javni linijski prevoz uneti u elektronski sistem kontrole parkiranja JKP „Parking servis“.

Napomene:

 • Pravo na besplatno parkiranje korisnik može da ostvari samo za JEDNO VOZILO
 • Korisnici kojima BUS PLUS karte kupuju firme, treba da ih validiraju u prevozu na početku meseca
 • Registrovanje u JKP „Parking servis“ je obavezno jednom godišnje, a ukoliko se ne dopuni karta za prevoz, gubi se pravo na besplatan parking
 • Ako korisnik napravi prekid u mesečnim uplatama na BUS PLUS karti, treba ponovo da se registruje u korisničkom servisu

Za ostale korisnike


Svi ostali vozači, koji nemaju važeću BUS PLUS pretplatnu kartu, parkiralište mogu da koriste:
?

 • kupovinom višesatne parking karte
  • plaćanje putem SMS-a na broj 9118
  • cena: 150 dinara
 • plaćanjem parkiranja po započetom satu
  • plaćanje putem SMS-a na broj 9119
  • cena: 31 dinar

Više informacija svi zainteresovani građani mogu da pronađu na sajtu Sekretarijata za saobraćaj, na adresi www.bgsaobracaj.rs.