Postupak sklapanja ugovora o pretplati

Podnošenje zahteva za sklapanje ugovora o pretplati vrši se:

 1. lično u prostorijama korisničkog servisa u Takovskoj 31, Kraljice Marije 7 i Mileševska 51, radnim danom od 07 do 21 čas, a subotom od 07 do 14.00 časova.
 2. putem telefona na broj 011/30-35-400
 3. slanjem na e-mail adresu info@parking-servis.co.rs ili
 4. popunjavanjem obrasca –  Zahtev za mesečnu pretplatu
 • Zahtev za dodelu parking mesta razmatra Komisija za dodelu parking mesta, koja zaseda jednom u 7 do 10 dana. Prednost imaju korisnici (fizička i pravna lica), čija adresa gravitira parkiralištu, bez ograničenja broja vozila.
 • Posle odobrenja zahteva budući korisnik se poziva da potpiše ugovor u korisničkom servisu JKP „Parking servis”.
 • Prilikom potpisivanja ugovora, korisnik koji uzima pretplatu za FIZIČKA LICA, dužan je da da na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, a korisnik koji uzima pretplatu kao PRAVNO LICE dаје na uvid saobraćajnu dozvolu i podatke o firmi (matični broj, PIB, sedište firme, žiro račun firme).
 • Ukoliko nema slobodnih parking mesta u željenoj garaži ili parkiralištu, zahtev podnosioca se automatski evidentira i stavlja na listu čekanja formiranu po redosledu predatih zahteva. Zahtev za pretplatu parking mesta ažurira se svaka tri (3) meseca, a podnosilac zahteva se obaveštava pismenim putem.
Napomene:
 • Rok za plaćanje pretplate regulisan je ugovorom i  važi do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplata naknade blagovremeno izvršena.
 • Pretplatniku je ulazak u objekat dozvoljen samo za vozilo registarskih tablica iz ugovora koji je potpisao sa JKP „Parking servis”.
 • Pretplatnik je dužan da poštuje horizontalnu i vertikalnu signalizaciju prilikom parkiranja.
 • Ukoliko objekat raspolaže automatskim rolo vratima, potrebno je platiti depozit za daljinski upravljač za vrata u iznosu od 5.000,00 dinara.