Postupak sklapanja ugovora o pretplati

Postupak sklapanja ugovora o pretplati

Zahtev za sklapanje ugovora o pretplati podnosi se:

 1. lično u poslovnicama Korisničkog servisa, radnim danima od 7 do 21 čas, subotom od 7 do 14 časova
 2. putem telefona na broj 011/30-35-400
 3. putem elektronske pošteinfo@parking-servis.co.rs ili
 4. popunjavanjem obrasca –  Zahtev za mesečnu pretplatu
 • Zahtev za dodelu parking mesta razmatra Komisija za dodelu parking mesta, koja zaseda jednom u 7 do 10 dana. Prednost imaju korisnici (fizička i pravna lica), čija adresa gravitira parkiralištu, bez ograničenja broja vozila.
 • Posle odobrenja zahteva budući korisnik se poziva da potpiše ugovor u korisničkom servisu JKP „Parking servis”.
 • Prilikom potpisivanja ugovora, korisnik koji uzima pretplatu za FIZIČKA LICA, dužan je da da na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, a korisnik koji uzima pretplatu kao PRAVNO LICE dаје na uvid saobraćajnu dozvolu i podatke o firmi (matični broj, PIB, sedište firme, žiro račun firme).
 • Ukoliko nema slobodnih parking mesta u željenoj garaži ili parkiralištu, zahtev podnosioca se automatski evidentira i stavlja na listu čekanja formiranu po redosledu predatih zahteva. Zahtev za pretplatu parking mesta ažurira se svaka tri (3) meseca, a podnosilac zahteva se obaveštava pismenim putem.

Napomene:

 • U garažama sa rezervisanim parking mestima, nakon zaključenja ugovora za pretplatu, korisnik jednokratno plaća izdavanje TAG nalepnice koja služi za upravljanje garažnim vratima, kao i izdavanje TAG priveska koji služi za korišćenje pešačkih vrata, po važećem cenovniku JКP „Parking servis“ Beograd.
 • U garažama i parkiralištima, nakon zaključenja ugovora za pretplatu, korisnik jednokratno plaća izdavanje pretplatničke kartice, koja služi za korišćenje garaže/parkirališta, po važećem cenovniku JКP „Parking servis“ Beograd.
 • Rok za plaćanje pretplate regulisan je ugovorom i važi do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplata naknade blagovremeno izvršena.
 • Pretplatniku je ulazak u objekat dozvoljen samo za vozilo registarskih tablica iz ugovora koji je potpisao sa JКP „Parking servis”.
 • Pretplatnik je dužan da poštuje pravila ponašanja na objektu koji koristi, kao i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju prilikom parkiranja.