Gde mi je pauk preneo auto?

Potrebna dokumenta

Prilikom preuzimanja vozila na nekoj od lokacija JKP „Parking servis” (Staro sajmište, Ada Ciganlija ili Dunavska) neophodno je dostaviti:

Fizičko lice
 • vlasnik vozila – ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu
 • korisnik vozila – ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i overeno ovlašćenje ili overen kupoprodajni ugovor
Pravno lice
 • ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i overeno ovlašćenje na memorandumu firme
Plaćanje prenosa vozila

Prenos vozila po nalogu MUP-a plaća se pre preuzimanja vozila, a prekršajni nalog u roku od 8 dana. Vlasnici vozila sa stranim tablicama neophodno je da plate prekršajni nalog pre preuzimanja vozila.

Plaćanje ležarine

Po isteku 72 sata od prenosa vozila na neku od lokacija JKP „Parking servis” počinje da se obračunava ležarina. Ležarina se plaća prilikom preuzimanja vozila.

Opis Cena

I Vozila mase do 800 kg (teretna vozila – zbir mase vozila i nosivosti vozila)

6000.00

II Vozila mase od 801 kg do 1.330 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

8830.00

III Vozila mase od 1.331 kg do 1.900 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

13245.00

IV Vozila mase od 1.901 kg i više, teretna vozila od 1.901 kg do 4 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

19867.00

V Teretna vozila od 4 t do 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

30000.00

VI Teretna vozila preko 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

45000.00

VII Premeštanje vozila – u slučajevima kada je od strane Preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge, a vozača – vlasnika vozila nije moguće identifikovati (odredba člana 18g Odluke o javnim parkiralištima)

8830.00
Naknada za smeštaj vozila i objekata na lokacijama za prenos i čuvanje vozila
- iz stava I, II, III i VII za svaki započeti dan 500.00
- iz stava IV, V i VI za svaki započeti dan 700.00
Ostali troškovi

- doplata za rad noću (od 22 do 06 časova), rad nedeljom i za rad u dane državnih praznika specijalne dizalice

750.00

- doplata za svaki pređeni kilometar specijalne dizalice preko 10 kilometara

100.00
NAPOMENA:

– Naknada za smeštaj navedenih vozila i objekata na lokacijama za prenos i čuvanje vozila počinje da se obračunava po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa.

– Usluge obuhvaćene ovim cenovnikom, plaćaju se pre preuzimanja vozila i objekata, a po ceni koja važi u momentu preuzimanja.

Informacije i žalbe

Nalog za prenos vozila izdaju Saobraćajna policija, Komunalna policija i Komunalna inspekcija opštine ili grada.

U zavisnosti od toga možete se obratiti i tražiti informacije ili se žaliti sledećim službama:
- Ministarstvo unutrašnjih poslova – Saobraćajna policija – Ljermontova 12a, 3470-200
- Grad Beograd - Sekretarijat za za poslove komunalne milicije – Makenzijeva 31, 2453-142
- Grad Beograd - Sekretarijat za inspekcijske poslove – Ulica 27. marta 43-45, centrala 3227-241
- Opštinske komunalne inspekcije:
 • Savski venac, Kneza Miloša 69, 2061-786, 2061-790, 064/81-41-215, (08.00-16.00)
 • Stari grad, Makedonska 42, 3300-690, 322-5512, 064/81-41-212, (08.00-21.30)
 • Voždovac, Ustanička 53, 244-0059 lok. 201, 202, (08.00-16.00)
 • Vračar, Njegoševa 77, 3081-567, 064/81-41-218, (08.00-16.00)
 • Zemun, Magistratski trg 1, 2612-251, (08.00-16.00)
 • Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77, 3405-662, 064/81-41-213, (08.00-16.00)
 • Čukarica, Šumadijski trg 2, 3552-322 lok. 265, (08.00-16.00)
 • Novi Beograd, Bul. Mihajla Pupina 167, 310-6872, (08.00-16.00)
 • Palilula, Takovska 12, 323-6221 lok. 168,150, 064/81-41-214, (08.00-16.00)
 • Rakovica, Miška Kranjca 12, 3051-752, 3051-788 lok. 152, (08.00-18.00)