Cene uklanjanja i premeštanja vozila

po nalogu nadležnih državnih organa i organa lokalne samouprave

Opis Cena

I Vozila mase do 800 kg (teretna vozila – zbir mase vozila i nosivosti vozila)

6000.00

II Vozila mase od 801 kg do 1.330 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

8830.00

III Vozila mase od 1.331 kg do 1.900 kg (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

13245.00

IV Vozila mase od 1.901 kg i više, teretna vozila od 1.901 kg do 4 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

19867.00

V Teretna vozila od 4 t do 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

30000.00

VI Teretna vozila preko 14 t najveće dozvoljene mase (zbir mase vozila i nosivosti vozila)

45000.00

VII Premeštanje vozila – u slučajevima kada je od strane Preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge, a vozača – vlasnika vozila nije moguće identifikovati (odredba člana 18g Odluke o javnim parkiralištima)

8830.00
Naknada za smeštaj vozila i objekata na lokacijama za prenos i čuvanje vozila
- iz stava I, II, III i VII za svaki započeti dan 500.00
- iz stava IV, V i VI za svaki započeti dan 700.00
Ostali troškovi

- doplata za rad noću (od 22 do 06 časova), rad nedeljom i za rad u dane državnih praznika specijalne dizalice

750.00

- doplata za svaki pređeni kilometar specijalne dizalice preko 10 kilometara

100.00
NAPOMENA:

– Naknada za smeštaj navedenih vozila i objekata na lokacijama za prenos i čuvanje vozila počinje da se obračunava po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa.

– Usluge obuhvaćene ovim cenovnikom, plaćaju se pre preuzimanja vozila i objekata, a po ceni koja važi u momentu preuzimanja.