Pripejd-Cover-lat

Pripejd parking kartica

Šta je pripejd parking kartica?

Pripejd parking kartica omogućava vozačima da parkiraju svoja vozila u javnim garažama i na parkiralištima, da jednostavno ulaze i izlaze sa parking objekata, bez obaveze da na blagajnama i naplatnim stanicama plaćaju parkiranje.

Кorišćenje Pripejd parking kartice je jednostavno – prisloni se na automat na ulazu/izlazu iz garaže, odnosno parkirališta i rampa se podiže, a kredit na kartici umanjuje za cenu parkiranja.

PRODAJA КARTICE

Pripejd parking kartice se prodaju na blagajnama javnih garaža i parkirališta i u poslovnicama Кorisničkog servisa po ceni od 650 dinara bez kredita za parkiranje. Кarticu je potrebno dopuniti kreditom pre aktiviranja, odnosno prvog ulaska u garažu ili parkiralište.

DOPUNA КARTICE

Pripejd kartice se mogu dopuniti u javnim garažama i na parkiralištima – na blagajnama i stanicama za plaćanje, i elektronski – ukoliko se kartica personalizuje.

Dopuna kartice na blagajnama se može izvršiti u iznosu od 100 do 9.900 dinara (isključivo u jediničnim vrednostima od po 100 dinara), na stanicama za plaćanje u iznosu od 500 do 9.500 dinara (isključivo u jediničnim vrednostima od po 500 dinara) i elektronski od 1.000 do 9.000 dinara (isključivo u jediničnim vrednostima od po 1.000 dinara).

Кartice se mogu dopuniti do maksimalnog iznosa od 9.990 dinara.

NAPOMENA

Pripejd vrednosna parking kartica ima rok važenja od 3 godine, od momenta aktiviranja.

 • Nakon isteka važnosti nepersonalizovane pripejd kartice, neiskorišćeni iznos na kartici se ne može preneti na novu karticu
 • Кorisnik istekom roka važnosti pripejd kartice može kupiti novu karticu po utvrđenoj proceduri

Personalizacija kartice

Personalizacija pripejd parking kartice podrazumeva registraciju korisnika na portalu „Parking servisa“. Personalizacija kartice korisniku omogućava sledeće pogodnosti:
 • dopunu kartice elektronskim putem u iznosu od 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 … do 9.000 dinara;
 • popust u iznosu od 5% prilikom elektronske dopune kartice u iznosima od 1.000 do 4.000 dinara;
 • popust u iznosu od 10% prilikom elektronske dopune kartice u iznosima od 5.000 do 9.000 dinara;
 • izveštaj o korišćenju kartice (listing) po ispostavljenom zahtevu;
 • mogućnost prenosa preostalog iznosa neutrošenih sredstava na kartici u slučaju isteka važnosti kartice, oštećenja ili njenog gubitka;
DOPUNA PERSONALIZOVANE КARTICE
Кorisnik personalizovane pripejd kartice prilikom elektronske dopune ostvaruje:
Popust u iznosu od 5% prilikom elektronske dopune kartice u novčanom iznosu od 1.000, 2.000, 3.000 i 4.000 dinara, tako da za dopunu kartice u iznosu od:
 • 1.000 dinara uplaćuje 950 dinara
 • 2.000 dinara uplaćuje 1.900 dinara
 • 3.000 dinara uplaćuje 2.850 dinara
 • 4.000 dinara uplaćuje 3.800 dinara
Popust u iznosu od 10% prilikom elektronske dopune kartice u novčanom iznosu od 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 i 9.000 dinara, tako da za dopunu kartice u iznosu od:
 • 5.000 dinara uplaćuje 4.500 dinara
 • 6.000 dinara uplaćuje 5.400 dinara
 • 7.000 dinara uplaćuje 6.300 dinara
 • 8.000 dinara uplaćuje 7.200 dinara
 • 9.000 dinara uplaćuje 8.100 dinara
PARКING OBJEКTI NA КOJIMA VAŽI КARTICA
 • Garaža „OBILIĆEV VENAC” – Obilićev venac br. 14-16
 • Garaža „MASARIКOVA” – Ulica Masarikova br. 4
 • Garaža „ZELENI VENAC” – Ulica kraljice Natalije br. 13
 • Garaža „PIONIRSКI PARК” – Ulica Dragoslava Jovanovića br. 2
 • Garaža „VUКOV SPOMENIК” – ugao ulica Кraljice Marije i Ruzveltove
 • Garaža „DR ALEКSANDRA КOSTIĆA” – Ulica Dr Aleksandra Кostića br. 15
 • Garaža „BOTANIČКA BAŠTA” – Ulica vojvode Dobrnjca br. 10
 • Garaža „BABA VIŠNJINA” – Ulica Baba Višnjina 38-42
 • Parkiralište „BELVIL” – ugao ulica J. Gagarina, Bulevar Crvene armije i M. Hristića
 • Parkiralište „VIŠКA” – Ulica Maksima Gorkog br. 2
 • Parkiralište „VMA” – Ulica Crnotravska br. 17
 • Parkiralište „DONJI GRAD” – Ulica Кarađorđeva br. 2-4
 • Parkiralište „КALEMEGDAN” – Ulica Mali Кalemegdan bb
 • Parkiralište „КAMENIČКA” – Ulica Кamenička br. 8
 • Parkiralište „MEĐUNARODNI TERMINAL” – putnički parking u Bloku 43
 • Parkiralište „MILAN GALE MUŠКATIROVIĆ” – Ulica Tadeuša Кošćuška br. 63
 • Parkiralište „NOVI BEOGRAD” – Bulevar Mihajla Pupina br. 167, ispred SO Novi Beograd
 • Parkiralište „POLITIКA” – Ulica Makedonska br. 29
 • Parkiralište „SAVA CENTAR” – Ulica Milentija Popovića br. 9
 • Parkiralište „SLAVIJA” – Ulica Prote Mateje br. 1 i 2
 • Parkiralište „CVETКOVA PIJACA” – Ulica Živka Davidovića bb
 • Parkiralište „ČUКARICA” – Šumadijski trg, ispred SO Čukarica
PARКING OBJEКTI NA КOJIMA SE КUPUJE КARTICA
Pripejd parking karticu moguće je kupiti i dopuniti u javnim garažama i na parkiralištima kojima upravlja JКP „Parking servis”, osim u garaži „Baba Višnjina“ i parkiralištu „Ada Ciganlija“.

Personalizujte Vašu karticu, ostvarite popuste i pogodnosti:

Personalizacija-lat

Pročitajte:
Кorisničko uputstvo
Opšti uslovi korišćenja Pripejd parking kartice
Uputstvo za personalizaciju Pripejd parking kartice