Pristup vozila pešačkim zonama

Po obodu pešačkih zona u centru Beograda i centru Zemuna postavljeni su potapajući stubići, koji omogućavaju ograničen pristup vozilima ovim delovima grada.

Stubići su postavljeni na sledećim mikrolokacijama:

Trg Republike – Francuska ulica

Trg Republike – Kolarčeva ulica

Topličin venac – Pop Lukina ulica

Topličin venac – Čubrina ulica

Obilićev venac – Ulica carice Milice

Studentski trg – Ulica Vuka Karadžića

Ulica kralja Petra – Gračanička ulica

Ulica maršala Birjuzova – Kosmajski prolaz

Gračanička ulica – Rajićeva ulica

Zmaj Jovina ulica – Vase Čarapića ulica

Ulica 1300 kaplara – Studentski trg

Simina ulica – Emilijana Josimovića ulica

Ko ima pravo pristupa pešačkoj zoni uz Rešenje nadležnog Sekretarijata?
 • Vozila Hitne pomoći, Policije i Vatrogasne službe za intervencije u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Vozila javnih komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za obavljanje hitnih intervencija u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Vozila javnih komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za obavljanje komunalnog održavanja, u vremenskom periodu od 01 do 08 sati
 • Vozila pogrebnih usluga najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Vozila za snabdevanje, utovar/istovar novca i selidbe u pešačkoj zoni najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, u vremenskom periodu od 06 do 09 sati
 • Putnička vozila za kretanje u pešačkoj zoni (kretanje putničkih vozila radi parkiranja na parking mestu, odnosno u garaži, za koja vlasnik vozila ima važeći pravni osnov: pravo svojine, korišćenja, ugovor o zakupu i dr, kao i zbog prevoza osoba sa invaliditetom), u vremenskom periodu od 00 do 24 sata

Vozila se u pešačkoj zoni moraju kretati brzinom pešaka, tako da ne ugrožavaju pešake.

Rešenje Sekretarijata za saobraćaj

Sekretarijat za saobraćaj nadležan je za izdavanje rešenja za kretanje vozila u pešačkoj zoni. Zahtevi se podnose u prostorijama Sekretarijata u Ulici 27. marta broj 43-45. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 011 3309-724, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 sati ili putem mejla info.saobracaj@beograd.gov.rs.

Izdavanje TAG nalepnice

Po dobijanju rešenja Sekretarijata za saobraćaj korisnici preuzimaju TAG nalepnice za svoja vozila:

 • Javna komunalna preduzeća u garaži „Obilićev venac“
 • Ostali korisnici u poslovnicama Korisničkog servisa JKP „Parking servis“

Nalepnice se postavljaju na vidno mesto na vetrobranskom staklu vozila, u skladu sa uputstvom za postavljanje TAG nalepnica.

Posebno obeležena parking mesta

Van vremena predviđenog za snabdevanje, dostavu je moguće obavljati sa posebno obeleženih parking mesta za snabdevanje. Za korišćenje ovih parking mesta neophodno je zaključiti ugovor sa JKP „Parking servis“. Parkiranje se obračunava po satu i plaća na osnovu ispostavljene fakture.

Pročitajte:

Uputstvo za postavljanje TAG nalepnice
Uputstvo za korišćenje TAG nalepnice

Stubići su postavljeni na sledećim mikrolokacijama:

Ulica Gospodska – Glavna ulica

Ulica Lagumska – Gospodska ulica

Veliki trg – Zmaj Jovina ulica

Veliki trg – Fruškogorska ulica

Ulica Gospodska – Кej oslobođenja

Ulica Gospodska – MUP

Magistratski trg – Petra Zrinjskog ulica

Кo ima pravo pristupa pešačkoj zoni?
 • Vozila Hitne pomoći, Policije i Vatrogasne službe za intervencije u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Vozila javnih komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za obavljanje hitnih intervencija u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Vozila javnih komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za obavljanje komunalnog održavanja
 • Vozila pogrebnih usluga najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, u pešačkoj zoni, u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
 • Putnička vozila za kretanje u pešačkoj zoni (kretanje putničkih vozila radi parkiranja na parking mestu, odnosno u garaži, za koja vlasnik vozila ima važeći pravni osnov: pravo svojine, korišćenja, ugovor o zakupu i dr, kao i zbog prevoza osoba sa invaliditetom), u vremenskom periodu od 00 do 24 sata
Rešenje Sekretarijata za saobraćaj

Sekretarijat za saobraćaj nadležan je za izdavanje rešenja za kretanje vozila u pešačkoj zoni. Zahtevi se podnose u prostorijama Sekretarijata u Ulici 27. marta broj 43-45. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 011 3309-724, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 sati ili putem mejla info.saobracaj@beograd.gov.rs.

Sistem za prepoznavanje tablica

Po dobijanju rešenja Sekretarijata za saobraćaj, korisnik dolazi u Кorisnički servis JКP „Parking servis” Beograd gde se podaci iz izdatog rešenja unose u sistem za prepoznavanje tablica „LPR“.

Prilikom svakog ulaska/izlaska vozila, sistem vrši proveru i poređenje registarskih oznaka vozila koje ulazi/izlazi sa registarskim oznakama u sistemu nakon čega se automatski inicira spuštanje potapajućeg stubića.

Pročitajte:

Uputstvo za ulaz/izlaz vozila u pešačku zonu Zemun