Razvojni projekti


Razvojni projekti

Služba za investicije i izgradnju JKP „Parking servis” pokriva poslove planiranja, projektovanja, izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje uslova od strane nadležnih preduzeća i ustanova za dobijanje Rešenja o odobrenju za izgradnju. Bavi se analizama lokacija za nove parking prostore i objekte koji su u skladu sa Generalnim urbanističkim planom grada Beograda. Učestvuje u izradi tenderskih dokumentacija prema godišnjem planu preduzeća.


Projekti na kojima trenutno radimo su:Nove podzemne garaže

slika-parking-01-3
Predlog lokacija za izgradnju podzemnih garaža…
Opširnije

Marina „Ada Ciganlija”

Marina Ada Ciganlija
Lokacija za izgradnju marine „Ada Ciganlija“…
Opširnije

Garaža „Studentski trg”
Garaza
Nova podzemna garaža u centru grada…
OpširnijeGaraža „Pinki”

Garaza Pinki banner
Predlog lokacije za izgradnju podzemne garaže…
Opširnije

Garaža „Skerlićeva”

Skerliceva banner
Predlog lokacije za izgradnju podzemne garaže…
Opširnije