Garaža „Studentski trg”

Na Studentskom trgu, u strogom centru grada, na potezu između Kalemegdana i Trga Republike, u starom gradskom jezgru i neposrednoj blizini Knez Mihailove ulice planirana je podzemna garaža.

Pretvaranje ulica u pešačke zone doprineće lepšem izgledu grada, privlačiće više građana i turista, ali i direktno i posredno smanjiti kapacitet raspoloživog parking prostora. Prenamenom u pešačke zone centralni gradski deo će izgubiti 900 parking mesta, stoga se izgradnja podzemne garaže „Studentski trg“ nameće kao optimalno rešenje.

Prema projektovanom rešenju garaža će imati:
  • 700 parking mesta,
  • 36 parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, u skladu sa svetskim standardom (5% od ukupnog broja parking mesta)

Na 11.235 m² građevinske parcele planirana je garaža sa tri podzemna nivoa, površine 21.000 m². Konfiguracija terena je pogodna za otvaranje odvojenih ulaza i izlaza iz garaže za automobile. Ulazna rampa je planirana u saobraćajnici Studentski trg na strani ka Trgu Republike (ulaz iz Ulice braće Jugović), a izlazna u saobraćajnici Studentski trg ispred Etnografskog muzeja (pa dalje prema Ulici braće Jugović).

U skladu sa Planom detaljne regulacije za Dorćol, planirano je izmeštanje postojećeg autobusko-trolejbuskog terminusa sa Studentskog trga. Iako u samom centru grada, Studentski trg je vrlo pristupačan i pogodan za građevinske radove. Saobraćajnice su i sada otvorene samo za javni prevoz i taksi vozila i neće zahtevati veće izmene saobraćajnog sistema što pojednostavljuje izgradnju podzemne garaže.

Pribavljena dokumentacija:
  • Građevinska dozvola
  • Projekti za građevinsku dozvolu
  • Projekti za izvođenje
  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu