Marina „Ada Ciganlija“

Prema projektu, lokacija za izgradnju marine „Ada Ciganlija” predviđena je u Čukaričkom rukavcu na samo četiri kilometra uzvodno od ušća reke Save u Dunav, u neposrednoj blizini Mosta na Adi, ušća Topčiderske reke i kompleksa Beogradskog sajma. Takođe, u blizini su Beogradski hipodrom, park-šume Košutnjak i Topčider, izletišta, a duž obala se protežu biciklističke staze, kao i mnogobrojni kafići i restorani.

Planirana površina marine je 14,16ha, od čega vodena površina zauzima oko 7,60ha (54%), gde je aktivna plovna površina 6,9ha, i kopneni deo 6,56 ha (46%).

Uređenjem vodene površine marine „Ada Ciganlija“ procenjuje se da će se obezbediti 685 mesta za plovila od čega – od 620 do 650 plovila na vezovima pod zakupom na površini od 37.400m² i oko 35 do 40 plovila na kratkotrajnom boravku u vodi marine. Pretpostavka je da će oko 5% plovila biti kratkotrajno u marini, tj. u zoni pristana za turističke brodove.

Objekti koji se grade na obali za potrebe marine su: objekat centra marine, komercijalni objekat, radionica servis, hangar i otvoreni regal za čamce, santarni objekti, parking i benzinska pumpa.

Marina pripada i sportsko-rekreativnoj zoni Ade Ciganlije čija je ukupna površina oko 800ha. U okviru novog kompleksa marine ostao bi veslački klub „Grafičar“, a koridor rezervisan za veslačke i druge sportske aktivnosti bio bi u prostoru marine udaljen oko 40m od obale Ade, širok 16m i protezao bi se celom dužinom (oko 260m) od ulaza u marinu do lokacije veslačkog kluba.