SMS posebna parkirališta

SMS posebna parkirališta su parkirališta na kojima ne postoji kontrola ulaska/izlaska putem rampe i kućice i na kojima se primenjuje sistem kontrole i naplate parkiranja kao u zoniranim delovima grada.

Radno vreme parkirališta je od 00-24 časa.
Na SMS parkiralištima, parkiranje je moguće platiti po započetom satu ili višesatnom parking kartom:

e-Dnevna parking karta

Кorisniku koji nije unapred platio uslugu parkiranja (nema parking kartu) izdaje se elektronska dnevna parking karta (eDPК).

eDPК važi od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sledećem danu u kome se vrši naplata parkiranja.

Pročitajte više na izdvojenoj stranici:
e-Dnevna parking karta

SMS posebna parkirališta:
Izgled postojećeg kućnog reda na SMS parkiralištima:
kucni red na sms parkiralistima