SMS posebno parkiralište „Sava promenada”

Adresa: Hercegovačka ulica (preko puta autobuske stanice „Lasta”)
Broj parking mesta za automobile: 90
  • za vozila osoba sa invaliditetom: 6
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
SMS plaćanje – Korisnik poruku šalјe na broj:
  • 8117 – za sat vremena parkiranja
  • 8110 – višesatno parkiranje – važi od trenutka slanja poruke do ponoći

SMS poruka treba da sadrži samo registarsku oznaku identičnu onoj na vozilu (bez razmaka i specijalnih znakova npr. BG123WĐ).

  • Korisnici čiji mobilni telefoni nemaju dijakritičke znakove (Č,Ć,Đ,Ž ili Š) treba u telefonu da podese opciju „UTF8″ odnosno „UNICODE” za takozvane pametne telefone, jer se svi opcioni karakteri kao npr. korišćenje karaktera D ili DJ umesto Đ smatraju nevažećim.

Moguće je poslati dve ili tri poruke odjednom. Pri produžavanju plaćanja korisnik može kao odgovor na poruku o primlјenom zahtevu za parking SMS-om, da pošalјe samo zvezdicu (*) i tako uplati dodatni sat ili dva.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 70.00
Višesatna karta za parkiranje 630.00
Dnevna karta 1680.00
Dnevna karta - za plaćanje u roku od 8 dana od dana izdavanja dnevne parking karte ostvaruje se popust od 50 % 840.00