SMS posebno parkiralište „Vidin kapija”

Adresa: Bulevar Vojvode Bojovića bb
Broj parking mesta za automobile: 114
  • za vozila osoba sa invaliditetom: 2
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)
SMS plaćanje – Korisnik poruku šalјe na broj:
  • 8115 – za sat vremena parkiranja
  • 8116 – višesatno parkiranje – važi od trenutka slanja poruke do ponoći

SMS poruka treba da sadrži samo registarsku oznaku identičnu onoj na vozilu (bez razmaka i specijalnih znakova npr. BG123WĐ).

  • Korisnici čiji mobilni telefoni nemaju dijakritičke znakove (Č,Ć,Đ,Ž ili Š) treba u telefonu da podese opciju „UTF8″ odnosno „UNICODE” za takozvane pametne telefone, jer se svi opcioni karakteri kao npr. korišćenje karaktera D ili DJ umesto Đ smatraju nevažećim.

Moguće je poslati dve ili tri poruke odjednom. Pri produžavanju plaćanja korisnik može kao odgovor na poruku o primlјenom zahtevu za parking SMS-om, da pošalјe samo zvezdicu (*) i tako uplati dodatni sat ili dva.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 50.00
Višesatna karta za parkiranje 450.00
Dnevna karta 1200.00
Dnevna karta - za plaćanje u roku od 8 dana od dana izdavanja dnevne parking karte ostvaruje se popust od 50 % 600.00