SMS posebno parkiralište „Vidin kapija”

Adresa: Bulevar Vojvode Bojovića bb
Broj parking mesta za automobile: 114
  • za vozila osoba sa invaliditetom: 2
Radno vreme: 00-24 časa (365 dana godišnje)

SMS plaćanje – Кorisnik poruku šalje na broj:

  • 8115 – za sat vremena parkiranja
  • 8116 – višesatno parkiranje – važi od trenutka slanja poruke do ponoći

SMS poruka treba da sadrži samo registarsku oznaku identičnu onoj na vozilu (bez razmaka i specijalnih znakova npr. BG0123ŠČ).

Кorisnici, čije registarske oznake vozila sadrže karaktere Č, Ć, Ž, Š, Đ, mobilne telefone moraju da podese tako da omoguće unos ovih karaktera (opcija „UTF8″ odnosno „UNICODE”), jer se svi opcioni karakteri kao npr. korišćenje karaktera D ili DJ umesto Đ smatraju nevažećim.

Moguće je poslati više poruka odjednom. Pri produžavanju plaćanja korisnik može kao odgovor na poruku o primljenom zahtevu za parking SMS-om, da pošalje samo zvezdicu (*) i tako uplati dodatni sat ili dva.

Cenovnik

Usluga Cena
Za svaki započeti čas 50.00
e-Višesatna parking karta 450.00
e-Dnevna parking karta (eDPK) 1200.00