Reklamacija na nalog za plaćanje dnevne karte

  • Napomena: Polja označena zvezdom (*) su obavezna.
  • Podnosilac zahteva za reklamaciju je od strane JКP „Parking servis“ Beograd, kao lica odgovornog za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja podnosioca zahteva za reklamaciju, i daje izričit pristanak JКP „Parking servis“ Beograd, za prikupljanje, obradu i korišćenje njegovih ličnih podataka u svrhu za koju su dati, u smislu navedenog Zakona.