Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte - fizička lica

  • Uz ispunjeni zahtev molimo Vas da priložite skeniranu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu. Ukoliko ispunjavate uslove za dobijanje povlašćene parking karte (PPK) obavestićemo Vas o tome.
  • Fizičko lice stiče mogućnost korišćenja PPK pod uslovom da ima prebivalište u zoniranom delu grada i automobil u svom vlasništvu, što dokazuje ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom. Adresa u saobraćajnoj dozvoli se mora poklapati sa adresom prebivališta.
    Napomena: Korisnici vozila operativnog lizinga kod kojih u saobraćajnoj dozvoli nije upisan korisnik operativnog lizinga u obavezi su da dostave kopiju ugovora o lizingu kako bi se utvrdilo pravo korišćenja usluge.
  • Napomena: Polja označena zvezdom (*) su obavezna.
  • IZJAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA
    Podnosilac zahteva za izdavanje povlašćene parking karte je od strane JКP „Parking servis“, kao lica odgovornog za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja korisnika povlašćenih parking karata, i daje izričit pristanak JКP „Parking servis“ Beograd, za prikupljanje, obradu i korišćenje njegovih ličnih podataka u svrhu za koju su dati, u smislu navedenog Zakona.