Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte - fizička lica

  • Uz ispunjeni zahtev molimo Vas da priložite skeniranu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu. Ukoliko ispunjavate uslove za dobijanje povlašćene parking karte (PPK) obavestićemo Vas o tome.
  • Fizičko lice stiče mogućnost korišćenja PPK pod uslovom da ima prebivalište u zoniranom delu grada i automobil u svom vlasništvu, što dokazuje ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom. Adresa u saobraćajnoj dozvoli se mora poklapati sa adresom prebivališta.
    Napomena: Korisnici vozila operativnog lizinga kod kojih u saobraćajnoj dozvoli nije upisan korisnik operativnog lizinga u obavezi su da dostave kopiju ugovora o lizingu kako bi se utvrdilo pravo korišćenja usluge.
  • Napomena: Polja označena zvezdom (*) su obavezna.