Zahtev za mesečnu pretplatu

Molimo Vas da u zahtevu dostavite sledeće podatke:

Zahtev za mesečnu pretplatu

  • Napomena: Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.
  • Podnosilac zahteva je od strane JKP „Parking servis“, kao odgovornog lica za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja korisnika usluga parkiranja i naplate potraživanja po tom osnovu, da je lične podatke dao bez prisile i zablude, te da se isti mogu obrađivati u skladu sa Članom 3. istog Zakona i koristiti u svrhe za koje su data.