Zahtev za mesečnu pretplatu

Molimo Vas da u zahtevu dostavite sledeće podatke:

Zahtev za mesečnu pretplatu

  • Napomena: Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.
  • Podnosilac zahteva je od strane JКP „Parking servis“, kao lica odgovornog za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja korisnika usluga parkiranja i naplate potraživanja po tom osnovu, i daje izričit pristanak JКP „Parking servis“ Beograd, za prikupljanje, obradu i korišćenje njegovih ličnih podataka u svrhu za koju su dati, u smislu navedenog Zakona.