Premeštanje i blokada/deblokada vozila

Opis Cena usluge PDV (20%) Cena sa porezom
Premeštanje i blokada/deblokada vozila
- blokada/deblokada vozila

(u slučajevima kada je od strane Preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge, a vozača – vlasnika vozila nije moguće identifikovati)

3.333,33 666,67 4.000,00
- premeštanje vozila

(u slučajevima kada je od strane Preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge, a vozača – vlasnika vozila nije moguće identifikovati kao i po ovlašćenju korisnika usluga po osnovu ugovora o korišćenju parking mesta u garaži)

7.358,33 1.471,67 8.830,00

- naknada za smeštaj vozila po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa

416,67 83,33 500,00