e-Bebi parking karta

JКP „Parking servis“ roditeljima beba, starosti do godinu dana, poklanja 30 elektronskih parking karata, koje omogućavaju parkiranje automobila u svim parking zonama u Beogradu. Cilj akcije je da se roditeljima olakša parkiranje prilikom poseta pedijatru i obavljanju drugih obaveza koje ih očekuju u prvih godinu dana roditeljstva.

Elektronska bebi parking karta (eBPК) je jedinstvena parking karta koja se može koristiti u svim parking zonama kao i na SMS parkiralištima.

  • U zoniranom području, jedna eBPК važi sat vremena, odnosno pola sata, zavisno od utvrđenog vremenskog ograničenja parkiranja u toj zoni, s tim da se ne može koristiti za produženo vreme parkiranja
  • Izvan zoniranog područja (tzv. plava zona), kao i na SMS parkiralištima, jedna eBPК važi sat vremena parkiranja

Elektronske bebi parking karte se izdaju na šalterima Кorisničkog servisa; na uvid se prilaže:

  • lična karta,
  • saobraćajna dozvola i
  • originalni izvod iz matične knjige rođenih za bebu

eBPК važe isključivo za vozilo registarskih oznaka za koje su izdate, a mogu se iskoristiti u roku od godinu dana od datuma izdavanja.

Informaciju o svakoj iskorišćenoj eBPК, kao i preostalom broju neiskorišćenih karata, korisnik dobija putem SMS poruke na broj mobilnog telefona ili kontaktom Кorisničkog servisa.