Bebi parking karta

Roditelji beba, starosti do godinu dana, dobijaju besplatne „Bebi parking karte”, koje omogućavaju do 30 sati parkiranja automobila, koji je u vlasništvu podnosioca zahteva, u svim parking zonama u Beogradu. Jedna „Bebi parking karta” važi do 60 minuta i jedinstvena je za sve zone.

Кako je parkiranje vremenski ograničeno na 30 minuta, jedan, dva ili tri sata, u zavisnosti od željene zone parkiranja, potrebno je da korisnik na karti obeleži datum, sat i minut kada je započeo parkiranje, a potom da kartu/karte postavi na vidljivom mestu sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, poštujući propisano vremensko ograničenje zone u kojoj je vozilo parkirao.

„Bebi parking karte” važe godinu dana od datuma preuzimanja, a izdaju se u Кorisničkom servisu radnim danima od 7 do 21 i subotom od 7 do 14 časova.

Prilikom preuzimanja na uvid se prilaže:

  • lična karta,
  • saobraćajna dozvola i
  • izvod iz matične knjige rođenih za bebu.
„Bebi parking karte” su obeležene serijskim brojem, koji je povezan sa registarskom oznakom vozila, i evidentirane su u sistemu kontrole parkiranja, čime je onemogućena bilo kakva zloupotreba.