PLAĆANJE PO ZAPOČETOM ČASU

SMS PLAĆANJE – SMS poruka treba da sadrži samo registarsku oznaku identičnu onoj na vozilu (bez razmaka i specijalnih znakova npr. BG123WĐ). Korisnik poruku šalje na broj odgovarajuće parking zone:

crvena-zona-box9114 – za pola sata u zoni A
crvena-zona-box9111 – za sat vremena, odnosno pola sata produženog parkiranja, u zoni 1 – crvena zona
zuta-zona-box9112 – za sat vremena u zoni 2 - žuta zona
zelena-zona-box9113 – za sat vremena u zoni 3 – zelena zona
plava-zona-box9119 – za sat vremena na uličnom parkingu bez vremenskog ograničenja – plava zona
plava-zona-box9118 – za dnevno parkiranje na pojedinim parkiralištima, u skladu sa vertikalnom saobraćajnom signalizacijom – plava zona

Moguće je poslati dve ili tri poruke odjednom, ukoliko je vremenskim ograničenjima tako predviđeno, dok se produženo vreme parkiranja može platiti tek 5 minuta pred istek vremenskog ograničenja zone. Pri produžavanju plaćanja korisnik može kao odgovor na poruku o primljenom zahtevu za parking SMS-om, da pošalje samo zvezdicu (*).

  • Korisnici čiji mobilni telefoni nemaju dijakritičke znakove (Č,Ć,Đ,Ž ili Š) treba u telefonu da podese opciju „UTF8″ odnosno „UNICODE” za takozvane pametne telefone, jer se svi opcioni karakteri kao npr. korišćenje karaktera D ili DJ umesto Đ smatraju nevažećim.

START-STOP APLIKACIJA – korisnik upisuje registarsku oznaku vozila i bira odgovarajuću zonu, a zatim pritiskom na dugme START započinje parkiranje. Parkiranje zaustavlja pritiskom na dugme STOP.

PLAĆANJE KOD KONTROLORA – kupovinom satne karte kod kontrolora, koji kontroliše i naplaćuje korišćenje parking mesta.

PLAĆANJE PARKINGA KARTOM – satne karte za parkiranje mogu da se kupe u Korisničkom servisu „Parking servisa”-a – Takovska br. 31, Mileševska br. 51, Kraljice Marije br. 7, u trafikama i na šalterima pošta. Pravilno popunjenu parking kartu potrebno je izložiti na vidno mesto u vozilu – sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla.

DNEVNA KARTA

Predstavlja plaćanje parkinga u zoniranim delovima grada od momenta kupovine ili izdavanja od strane kontrolora (ostavljanjem naloga iza brisača vetrobranskog stakla), do istog vremena prvog sledećeg dana, kada se obavlja naplata parkiranja. Dnevna parking karta važi samo u zoni za koju je izdata/kupljena i košta 1.870 dinara (u tzv. plavoj zoni 720 dinara), a korisnik ima 50% popusta ukoliko nalog za plaćanje dnevne parking karte reguliše u roku od osam dana od dana izdavanja. U suprotnom, važi puna cena dnevnog naloga.