START-STOP aplikacija

Korisnik upisuje registarsku oznaku vozila i bira odgovarajuću zonu ili SMS posebno parkiralište, a zatim pritiskom na dugme START započinje parkiranje. Parkiranje zaustavlja pritiskom na dugme STOP.

Pomoću START-STOP aplikacije korisnici zonskog sistema parkiranja i SMS posebnih parkirališta mogu da plate parkiranje po utrošenim minutima, kao i za više vozila istovremeno, u bilo kojoj zoni.

Aplikacija se, za Android operativni sistem, preuzima sa Google Play Store, a za iOS operativni sistem, sa Apple servisa – AppStore. Aplikaciji je moguće pristupiti i pomoću internet pretraživača odnosno START-STOP WEB portala https://startstop.parking-servis.co.rs .

Pristup aplikaciji podrazumeva zaključenje ugovora o korišćenju START-STOP aplikacije sa JKP „Parking servis“ u poslovnicama Korisničkog servisa (Takovska br. 31, Kraljice Marije br. 7, Mileševska br. 51).

Pravo potpisivanja ugovora imaju domaća fizička i pravna lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, sa vozilom u vlasništvu, pod uslovom da nemaju dugovanja prema Preduzeću na ime izdatih naloga za plaćanje dnevnih parking karata.

  • Fizička lica prilikom potpisivanja ugovora treba da dostave na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu
  • Pravno lice treba da dostavi dokaz o registrovanom sedištu firme na teritoriji grada Beograda, kao i da isto nije u postupku stečaja, likvidacije ili restruktuiranja i da ima vozilo u vlasništvu ili da je korisnik vozila upisan u saobraćajnu dozvolu.

Prilikom potpisivanja ugovora, korisniku se dodeljuje korisničko ime i lozinka, koju je korisnik obavezan da promeni odmah posle prvog pristupa.

Račun za korišćenje start-stop usluge dostavlja se korisnicima svakog meseca putem elektronske pošte ili na kućnu adresu.