Изнајмљивање пословно – канцеларијског простора

Међународни терминал располаже са 3.198,22 m² квалитетног канцеларијског простора у више пословних зграда.

Пословни простор издаје се у закуп за обављање послова шпедиције и транспорта. Тренутно, пословни простор користи 126 шпедиција.

ЈКП „Паркинг сервис“ на Међународном терминалу располаже и са пословно – канцеларијским простором који користи Управа Царина, царинска испостава 11568 – Царинарница Београд за обављање послова царињења и пословним простором који користи ЈП „Пошта Србије“.