Изнајмљивање пословног простора шпедитерима

Међународни терминал располаже са 350 м² квалитетног канцеларијског простора у новој пословној згради, затим са два одвојена објекта (барака и зидана зграда) од 266 м² и 297 м², канцеларијама у делу складишта од 127,50 м² и контејнерског насеља од 1230 м².

Пословни простор издаје се у закуп за обављање послова шпедиције и транспорта. Тренутно пословни простор користи 105 шпедиција.