Јавно царинско складиште и Јавно комерцијално складиште

Царинска испостава 11568 Београд за брзо царињење робе на точковима, налази се на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду од 1984. године.

У Јавном царинском складишту пружају се следеће услуге:
  • пријем возила са робама за царињење
  • манипулације робама под царинским надзором (истовар, утовар и претовар).
  • складиштење роба

Услугу Јавног царинског складишта пружамо на површини од 3080 m2, затвореног простора, типа А држаоца, као и отворено царинско складиште површине 265 m². Као држаоци Јавног царинског складишта, одговорни смо да се роба смештена у складишту не узима или не премешта без царинског надзора.

Услугу Јавног комерцијалног складишта пружамо за ускладиштење робе која је увозно оцарињена на Царинској испостави 11568 Међународни терминал и за робу која је у припреми за извозно царињење.

Надокнада за пружене услуге зависи од тежине робе којом се врши манипулација и дужине боравка у складишту – лежарине, а дефинисана је Ценовником услуга Јавног царинског складишта и Ценовником услуга Јавног комерцијалног складишта.

Радно време: радним данима и суботом 08.00 – 20.00 часова.