Међународна шпедиција

Међународна шпедиција

Делокруг рада међународне шпедиције ЈКП „Паркинг сервис“ подразумева комплетну услугу припреме и обраду документације за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ и других правних лица на свим Царинским испоставама у Београду.

  • Царинско заступање:
      • Израда потребне документације за царинске поступке складиштења, увозног и извозног царињења робе

      • Израда пратеће документације у царинском поступку (изјаве, молбе, захтеви итд.)

  • Израда захтева за инспекцијске прегледе (санитарни, тржишни, фито)
  • Ораганизација транспорта у међународном и домаћем саобраћају (увоз – извоз)
  • Консалтинг у оквиру спољнотрговинског промета, царинског поступка и царинске тарифе