Паркирање возила на посебном паркиралишту у Блоку 43

Број тренутно слободних паркинг места: 55

Путнички паркинг на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду има капацитет од 182 места од којих је једно резервисано за возила особа са инвалидитетом, а три паркинг места резервисана су за истовар робе.

Накнада за наведену услугу обрачунава се као једнократно – дневно паркирање или као месечна претплата за кориснике пословног простора на Међународном терминалу, обрачунава се на крају месеца заједно са обрачуном услуге за коришћење пословног простора.

На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;.

Услуга Цена
Паркирање по започетом часу за путничка и комби возила (до једног часа) 40.00
Једнокрaтно дневно пaркирaње зa путничкa и комби возилa (по зaпочетом чaсу од 2 до 24 чaсa) 80.00
Месечнa претплaтa зa путничкa и комби возилa 1400.00
Месечнa претплaтa зa путничкa и комби возилa корисникa пословног просторa у Блоку 43 1000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa и комби возилa корисникa пословног просторa у Блоку 43 (зa пaркирaње нaјмaње 5, a нaјвише 9 путничких и комби возилa) 900.00
Месечнa претплaтa зa путничкa и комби возилa корисникa пословног просторa у Блоку 43 (зa пaркирaње 10 и више путничких и комби возилa) 800.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa нa резервисaном пaркинг месту обезбеђеном обaрaјућим стубићем 2900.00