Organizaciona sema_cir_03.02.2021

Организација

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор Предузећа.
Приликом обављања послова из своје надлежности Надзорни одбор поступа у складу са чланом 37. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
МЕНАЏМЕНТ
Андрија Чупковић, специјалиста струковни менаџер у саобраћају
директор
Никола Крајновић, дипл. правник
Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове
Милош М. Петровић, мастер менаџер
Извршни директор за заједничке послове
Владимир Богићевић, дипл. инжењер машинства, смер моторна возила
Извршни директор за оперативне и техничке послове
НАДЗОРНИ ОДБОР
Миливоје Илић, дипл. економиста
председник
Душан Ковачевић, мастер инвестиционог банкарства
члан
Никола Крајновић, дипл. правник
члан