Организација

Organizaciona sema_cir_03.02.2021

ОрганизацијаОргани Предузећа су Надзорни одбор и директор Предузећа.


Приликом обављања послова из своје надлежности Надзорни одбор поступа у складу
са чланом 37. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.МЕНАЏМЕНТ

Андрија Чупковић, специјалиста струковни менаџер у саобраћају

директор


Никола Крајновић, дипл. правник

Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове


Милош М. Петровић, мастер менаџер

Извршни директор за заједничке послове


Владимир Богићевић, дипл. инжењер машинства, смер моторна возила

Извршни директор за оперативне и техничке послове


НАДЗОРНИ ОДБОР

Миливоје Илић, дипл. економиста

председник

Душан Ковачевић, мастер инвестиционог банкарства

члан

Никола Крајновић, дипл. правник

члан