Паркинг места за возила особа са инвалидитетом

ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА

У јавним гаражама и на паркиралиштима налазе се означена паркинг места за возила особа са инвалидитетом (са налепницом).

Власници возила са инвалидском налепницом имају право на 3 сата бесплатног паркирања у свим гаражама и на паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис”, на посебно обележеним местима за ову категорију возача. После истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом сату.

На паркиралишту „Ада Циганлија” на којем се паркирање плаћа једнократно, паркирање инвалидских возила је бесплатно, док је на паркиралишту „ВМА” паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова.

УЛИЧНА (ОПШТА) ПАРКИРАЛИШТА

Општа паркиралишта, која су у систему контроле и наплате паркирања, имају посебно означена места за паркирање возила особа са инвалидитетом. На таквим паркиралиштима корисници са инвалидским налепницама услугу паркирања могу користити бесплатно и неограничено. Ова места обележена су хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

У зонираном делу града за возила особа са инвалидитетом обележено је око 400 општих и око 200 посебних паркинг места. На општим паркиралиштима ван зонског система обезбеђено је 14 општих паркинг места за особе са посебним потребама.

Особи са инвалидитетом могу се издати највише две повлашћене карте за паркирање и то једна по основу инвалидитета – инвалидска паркинг карта (ИПК) и друга, као станару одређене зоне – повлашћена паркинг карта (ППК). Особе са инвалидитетом, које не живе у зонама, могу добити само инвалидску паркинг карту по основу инвалидитета.

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИПК:

ЈКП „Паркинг сервис” издаје ИПК особама са инвалидитетом само на основу налаза надлежног органа о степену инвалидитета (80 и више процената инвалидитета) и Решења Секретаријата за социјалну заштиту – Сектор за борачку и инвалидску заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за текућу годину.

ИПК важи на територији Републике Србије, издаје се за текућу годину и преузима се у „Паркинг сервис”-у у Таковској бр. 31, Краљице Марије бр. 7 или у Милешевској бр. 51, а уз потребну документацију:

  • Решење Секретаријата за социјалну заштиту
  • Две фотографије величине 3,5 x 3цм
  • Саобраћајна дозвола
  • Лична карта

НАПОМЕНА: Сектор за борачку и инвалидску заштиту, 27. марта 43-45 издаје решења само понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова. Више информација можете добити на број телефона 011/330-90-92 или на сајту Секретаријата за социјалну заштиту.

Овде можете погледати списак локација општих и посебних места за возила особа са инвалидитетом на уличним паркиралиштима:
У зонираном делу града Београда на 328 локација постоји 379 општих инвалидских места и то: Црвена зона – на 27 локација има 33 општа инвалидска места Жута зона – на 94 локације има 114 општих инвалидских места Зелена зона – на 200 локација има 218 општих инвалидских места Општа паркиралишта – на 7 локација има 14 општих инвалидских места
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ
ОПШТА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број бр.пм.
1. Браће Југовић 2 1
2. Браће Југовић 10 1
3. Булевар деспота Стефана 20 2
4. Булевар деспота Стефана пп17 1
5. Цетињска 1 1
6. Цетињска 10 1
7. Цетињска 6 3
8. Дечанска 2 1
9. Дечанска 7 1
10. Дечанска 14 3
11. Доситејева 9 1
12. Француска 2 1
13. Кнегиње Љубице 12 1
14. Косовска 10 1
15. Косовска 17 1
16. Косовска 3 1
17. Косовска 31 1
18. Косовска 35 1
19. Косовска 45 1
20. Косовска 49 1
21. Косовска пп51 1
22. Маршала Бирјузова 28а 1
23. Обилићев венац 2 2
24. Призренска 1
25. Призренска 8 1
26. Симина 18 1
27. Симина 33 1
28. Симина пп29 1
29. Скадарска 1 1
30. Студентски трг пп19 1
31. Студентски трг 18 2
32. Влајковићева 3 1
33. Влајковићева 9 1
34. Трг Николе Пашића 2 1
35. Змај Јовина пп18 2
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЖУТОЈ ЗОНИ
ОПШТА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број бр.пм.
1. 27. марта 7 1
2. 27. марта 22 1
3. 27. марта 28 1
4. 27. марта 48 1
5. Адмирала Гепрата 15 1
6. Адмирала Гепрата 7 1
7. Алексе Ненадовића 23 1
8. Алексе Ненадовића 25 1
9. Балканска 1 1
10. Балканска 18 1
11. Балканска 38 1
12. Београдска 34 1
13. Београдска 53 1
14. Браће Недића 2 1
15. Бранкова 30 1
16. Булевар краља Александра 38 1
17. Булевар краља Александра 67 1
18. Булевар краља Александра 69 1
19. Булевар краља Александра 71 1
20. Булевар краља Александра 73 1
21. Цара Лазара 7 2
22. Цара Уроша 14 1
23. Цара Уроша 17 1
24. Цара Уроша 6 1
25. Цара Уроша 20 2
26. Чубурина 2 1
27. Чубурина 5 1
28. Десанке Максимовић 2 1
29. Десанке Максимовић 7 1
30. Др Александра Костића 2 1
31. Др Александра Костића 9 1
32. Др Александра Костића пп16 4
33. Др Александра Костића пп15 1
34. Дурмиторска 1 1
35. Дурмиторска 11 1
36. Дурмиторска пп1 1
37. Гаврила Принципа 29 1
38. Гаврила Принципа 5 1
39. Господар Јевремова 17 1
40. Господар Јевремова 19 1
41. Господар Јевремова 2
42. Хајдук Вељков венац пп8 1
43. Херцеговачка 8 1
44. Илије Гарашанина 20 1
45. Илије Гарашанина 26 1
46. Илије Гарашанина 26а 1
47. Илије Гарашанина 47 1
48. Илије Гарашанина пп49 1
49. Ивана Ђаје 12 1
50. Ивана Ђаје 24 1
51. Карађорђева 50 1
52. Кичевска 20 1
53. Косовска бб 1
54. Књегиње Зорке 54 1
55. Књегиње Зорке 73 1
56. Књегиње Зорке 78 1
57. Краља Милутина 1 1
58. Краља Милутина 10а 2
59. Краља Милутина 12 1
60. Краља Милутина 23 1
61. Краља Милутина пп37 1
62. Краља Петра 36 1
63. Краља Петра 71а 1
64. Краљевића Марка 4 1
65. Краљице Марије 5 1
66. Краљице Марије 16 1
67. Краљице Марије 2 1
68. Краљице Марије 27 1
69. Краљице Наталије 33 1
70. Краљице Наталије 37 1
71. Крунска 11 1
72. Крунска 13 1
73. Крунска 88 1
74. Кумановска 13 1
75. Кумановска 34 1
76. Курсулина 14 2
77. Курсулина 2 1
78. Курсулина 4 1
79. Ломина 22 2
80. Маршала Бирјузова 38 1
81. Масарикова 4 1
82. Милована Миловановића 2 4
83. Молерова 25 1
84. Молерова 49 1
85. Молерова 62а 1
86. Молерова 70 1
87. Молерова 88 1
88. Мутапова 55 1
89. Немањина 9 1
90. Невесињска 2 1
91. Николе Спасића 5 1
92. Његошева 34а 1
93. Његошева 54 1
94. Његошева 77 2
95. Његошева 79 1
96. Новопазарска 27 1
97. Новопазарска 28 1
98. Новопазарска 29 1
99. Новопазарска 37 1
100. Париска 12 1
101. Патријарха Гаврила 5 1
102. Ресавска 15 1
103. Ресавска 38 1
104. Ресавска 40 1
105. Ресавска 9 1
106. Ресавска пп40 1
107. Сарајевска 39 1
108. Сарајевска 41 1
109. Сарајевска бб 1
110. Савска 17а 2
111. Савски трг 2 1
112. Савски трг 5 1
113. Савски трг 7-9 12
114. Смиљанићева 22 1
115. Светог Марка пп1 1
116. Светозара Марковића 10 1
117. Светозара Марковића 13 1
118. Светозара Марковића 40а 1
119. Светозара Марковића 40б 1
120. Светозара Марковића 9 1
121. Светозара Марковића пп40б 1
122. Вишеградска 11 1
123. Војводе Миленка 4-6 1
124. Задарска 2 1
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ
ОПШТА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број бр.пм.
1. Бирчанинова 40 1
2. Браничевска 19 1
3. Булевар деспота Стефана 64 1
4. Булевар деспота Стефана 71 2
5. Булевар краља Александра 109 2
6. Булевар краља Александра 121д 1
7. Булевар краља Александра 125 1
8. Булевар краља Александра 174 1
9. Булевар краља Александра 176 1
10. Булевар краља Александра 203 1
11. Булевар краља Александра 207 1
12. Булевар краља Александра 244 1
13. Булевар краља Александра 252 1
14. Булевар краља Александра 272 1
15. Булевар краља Александра 296 1
16. Булевар краља Александра 75а 1
17. Булевар краља Александра 77 1
18. Булевар краља Александра 77а 1
19. Булевар краља Александра 83 1
20. Булевар ослобођења 15 1
21. Булевар ослобођења 31 1
22. Булевар ослобођења 9 1
23. Браће Барух 2 1
24. Цара Душана 1 1
25. Цара Душана 11 1
26. Цара Душана 14 1
27. Цара Душана 18 1
28. Цара Душана 20 1
29. Цара Душана 24а 1
30. Цара Душана 36 1
31. Цара Душана 4 1
32. Цара Душана 50 1
33. Цара Душана 71 1
34. Цара Душана 82 1
35. Цара Душана 92 1
36. Цара Душана 96 1
37. Цара Уроша 23 1
38. Цариградска 10 2
39. Церска 107 1
40. Церска 90 1
41. Цетињска 13 1
42. Цвијићева 112 1
43. Цвијићева 128 1
44. Цвијићева 18 1
45. Цвијићева 72 1
46. Чернишевског 5 1
47. Чучук Станина 1 1
48. Далматинска 100 1
49. Далматинска 104 1
50. Далматинска 15 1
51. Далматинска 31 1
52. Далматинска 65 1
53. Далматинска 77 1
54. Делиградска 26 1
55. Делиградска 27 2
56. Делиградска 31 2
57. Деспота Ђурђа пп12 1
58. Димитрија Туцовића 20а 1
59. Димитрија Туцовића 47 1
60. Добрачина 41 1
61. Добрачина 56А 1
62. Добрачина пп47 1
63. Доситејева 11 1
64. Доситејева 16 1
65. Доситејева 37 1
66. Доситејева 45 1
67. Др Драгослава Поповића 10 1
68. Др Драгослава Поповића 14 1
69. Др Суботића 13 1
70. Др Суботића 9 1
71. Дубљанска 20 1
72. Дубљанска 24 1
73. Дубровачка 24 1
74. Дубровачка 5 1
75. Дубровачка пп24 1
76. Џорџа Вашингтона 17 2
77. Џорџа Вашингтона 30 1
78. Џорџа Вашингтона 46 1
79. Џорџа Вашингтона плато пп42 1
80. Џорџа Вашингтона пп48 1
81. Џорџа Вашингтона пп58 1
82. Ђевђелијска 17 1
83. Ђорђа Вајферта 11 1
84. Ђорђа Вајферта 26 1
85. Ђорђа Вајферта 34 1
86. Ђорђа Вајферта пп16 1
87. Ђушина 34 1
88. Ђушина 7 1
89. Голсвордијева 21 1
90. Господар Јевремова 32а 2
91. Господар Јованова 11 1
92. Гружанска пп1 1
93. Гружанска пп1А 1
94. Гундулићев венац 38 1
95. Гундулићев венац 65 1
96. Хаџи- Мелентијева 21 1
97. Хаџи-Мелентијева 22 1
98. Хиландарска 11 1
99. Хиландарска 15 1
100. Иванковачка 20 1
101. Јаше Продановића 4 1
102. Јелене Ћетковић 12 1
103. Јелисавете Начић 2 1
104. Јеврејска 21 2
105. Јеврејска 24 1
106. Јужни булевар 14 1
107. Јужни булевар 20 1
108. Јужни булевар 32 1
109. Јужни булевар 34д 1
110. Јужни булевар 36 1
111. Капетан Мишина 11 1
112. Капетан Мишина 17 1
113. Капетан Мишина 23а 1
114. Капетан Мишина 39 1
115. Капетан Мишина 1
116. Капетан Мишина 8 1
117. Катанићева 11 1
118. Катанићева 3 1
119. Катанићева пп22 1
120. Књегиње Љубице 25 1
121. Књегиње Љубице 28 1
122. Књегиње Зорке 15 1
123. Кнез Милетина пп20 1
124. Кнез Данила 16 1
125. Кнез Данила 2 1
126. Кнеза од Семберије 1
127. Кондина 13 1
128. Корнелија Станковића 11 1
129. Корнелија Станковића 3 1
130. Косте Стојановића 2 1
131. Краља Милутина 50 1
132. Краља Петра 79 1
133. Краљице Марије 71 1
134. Крушедолска 3 1
135. Крушедолска 9 1
136. Љубостињска 2 1
137. Мачванска 19 1
138. Мачванска 26 1
139. Мачванска 27 1
140. Мачванска 7 1
141. Мајке Јевросиме 1 1
142. Мајке Јевросиме 3 1
143. Мајке Јевросиме 35 1
144. Мајке Јевросиме 50 1
145. Мајке Јевросиме 7 1
146. Мајке Јевросиме 8 1
147. Мике Аласа 2 1
148. Милана Ракића 3 1
149. Милана Ракића 38 1
150. Милешевска 19 1
151. Милешевска 23 1
152. Милоша Поцерца 23 1
153. Милоша Зечевића 12 1
154. Мутапова 15 1
155. Небојшина 30а 2
156. Нишка 16 1
157. Охридска 3 2
158. Палмотићева 1 1
159. Палмотићева 24 1
160. Палмотићева 25 1
161./td> Палмотићева 37 2
162. Палмотићева 8 1
163. Палмотићева 9 1
164. Панчићева 12 1
165. Панчићева 18 2
166. Панчићева пп12 1
167. Пастерова 1 2
168. Пастерова 14 2
169. Пастерова 2 1
170. Пастерова 3 2
171. Пастерова 6 1
172. Патријарха Варнаве 12 1
173. Патријарха Варнаве 14 1
174. Поп Лукина 7 1
175. Поп Лукина 9 2
176. Пожаревачка 10 1
177. Прешевска 52 1
178. Прешевска 70 1
179. Радивоја Кораћа 4 1
180. Радивоја Кораћа 10 1
181. Радослава Грујића 1 1
182. Радослава Грујића 11а 1
183. Радослава Грујића 25 1
184. Радослава Грујића 5 1
185. Радослава Грујића 7 1
186. Ранкеова 5 1
187. Ресавска 48 1
188. Ресавска 69 2
189. Ресавска 84 1
190. Риге од Фере 17 1
191. Риге од Фере 7 1
192. Сазонова 119 1
193. Сазонова 28 1
194. Скадарска 47 1
195. Скендер Бегова 11 2
196. Скендер Бегова 51 2
197. Скендер Бегова пп63 2
198. Скерлићева 28 2
199. Солунска 34 1
200. Средачка 2 3
201. Средачка 8 1
202. Старца Вујадина пп1 1
203. Старине Новака 22 1
204. Старине Новака пп19 1
205. Стојана Протића 24 1
206. Стојана Протића 30 1
207. Страхињића бана 1 1
208. Страхињића бана 25 1
209. Страхињића бана 44 1
210. Страхињића бана 53 1
211. Страхињића бана 64 1
212. Страхињића бана 77 1
213. Светогорска 24 1
214. Светог Саве 14 2
215. Светозара Марковића 52 1
216. Светозара Марковића 65 2
217. Светозара Марковића 71 1
218. Светозара Марковића 77 1
219. Светозара Марковића 79 1
220. Шафарикова 3 1
221. Шафарикова 5 1
222. Шајкашка 23 1
223. Шајкашка пп29 1
224. Шуматовачка 5 1
225. Шуматовачка 82 1
226. Тамнавска 2 1
227. Тимочка 10 1
228. Tимочка 14 1
229. Тиршова 1 2
230. Тиршова 10 1
231. Тиршова 2 1
232. Тиршова пп1 1
233. Високог Стевана 12 1
234. Високог Стевана 16 1
235. Виског Стевана 23 1
236. Високог Стевана 25 1
237. Високог Стевана 54 1
238. Вишњићева 17 1
239. Вишњићева пп4 1
240. Владетина 16 1
241. Владетина 24 2
242. Владетина 1
243.td> Влајковићева 15 1
244. Влајковићева 28 1
245. Војводе Богдана 13 1
246. Војводе Бране 17 1
247. Војводе Бране 22 1
248. Војводе Бране 26 1
249. Војводе Бране 32 1
250. Војводе Добрњца пп2 1
251. Војводе Миленка 25 1
252. Војводе Миленка 26 1
253. Војводе Саватија 21 1
254. Војводе Шупљикца 31б 1
255. Војводе Шупљикца 37 1
256. Вукице Митровић 4 1
257. Вукице Митровић 74 1
258 Захумска 17 1
259. Жоржа Клеменсоа 2 1
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА
ОПШТА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број бр.пм.
1. Булевар Михајла Пупина 16 1
2. Кеј ослобођења 2
3. Кеј ослобођења пп19 1
4. Кеј ослобођења пп27 1
5. Тадеуша Кошћушког 63 6
6. Змај Јовина 1 1
7. Змај Јовина 22 2
У зонираном делу града Београда постоји 185 посебних инвалидских места и то: Црвена зона – 9 Жута зона – 51 Зелена зона – 125
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ
ПОСЕБНА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. Браће Југовић 2 BG280-ĆW
2. Булевар Деспота Стефана Ц 20 BG361-ЕR
3. Цетињска 10 BG321-BS
4. Дечанска 14 BG280-ЕH
5. Дечанска 2 BG423-YЕ
6. Косовска 49 BG201-YŽ
7. Маршала Бирјузова I 28А BG682-PS
8. Трг Николе Пашића 7 BG114-ЋZ
9. Влајковићева 9 BG078-ĆR
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЖУТОЈ ЗОНИ
ПОСЕБНА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. 27. март 36 BG532-LH
2. 27. март 36 BG641-ĐU
3. 27. март 7 BG711-VP
4. Адмирала Гепрата 7 BG203-LI
5. Балканска 28 BG442-WD
6. Београдска 34 BG441-ĐG
7. Браће Недића 15 BG060-CY
8. Браће Недића 2 BG310-AR
9. Булевар краља Александра 44 BG122-ĐR
10. Булевар краља Александра ПП82 BG581-ŠH
11. Цара Уроша 10 BG441-II
12. Цара Уроша 17 BG658-JS
13. Чубрина 5 BG421-АТ
14. Десанке Максимовић 2 BG109-IP
15. Добрињска BG472-UC
16. Дурмиторска 2 BG375-ЕК
17. Хаџи Проданова 2 BG261-АЈ
18. Ивана Ђаје 12 BG594-LL
19. Кичевска 8 BG727-VU
20. Кичевска 22 BG115-MŽ
21. Кнегиње Зорке 56 BG481-ЕF
22. Кнегиње Зорке 78 BG271-CH
23. Краља Милутина 23 BG511-BV
24. Краљевића Марка 2 BG007-BY
25. Краљице Марије 25А BG427-HP
26. Краљице Наталије 3 BG181-ŠČ
27. Крунска 11 BG015-CО
28. Крунска 79 BG367-UP
29. Курсулина 14 BG226-HW
30. Маршала Бирјузова II 38 BG300-YČ
31. Масарикова BG169-GЕ (7-17h)
32. Молерова 49 BG273-PZ
33. Молерова 60 BG077-PV
34. Молерова 62 BG073-МW
35. Молерова 88 BG123-ĆА
36. Новопазарска 28 BG491-ТТ
37. Новопазарска 41 BG015-NА
38. Његошева 34А BG370-LI
39. Његошева 68 BG310-CО
40. Проте Матеје 71 BG511-МV
41. Ресавска 11 BG192-LG
42. Савски трг 7 BG208-DG (7-17h)
43. Савски трг 5 BG372-FI
44. Светозара Марковића 13 BG454-PЕ
45. Светозара Марковића 26 BG026-ZF
46. Светозара Марковића 35 BG471-DK
47. Светозара Марковића 37 BG258-КZ
48. Светозара Марковића 40А BG100-GH
49. Топличин венац 12 BG699-RD
50. Вишеградска 1 BG620-ОD
51. Загребачка 2 BG405-PB
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ
ПОСЕБНА ИНВАЛИДСКА МЕСТА
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. Булевар краља Александра 272 BG440-DK
2. Булевар краља Александра 272 BG606-UĐ
3. Булевар краља Александра 97 BG444-ЈČ
4. Булевар Ослобођења 15 BG277-КТ
5. Булевар краља Александра 33 BG120-IV
6. Булевар краља Александра 246 BG231-XP
7. Бирчанинова 40 BG543-ĆV
8. Будимска 34 BG236-XB
9. Булевар Деспота Стефана 64 BG046-FT
10. Булевар Деспота Стефана 71 BG053-ĆТ
11. Булевар Деспота Стефана 71 BG055-ĆN
12. Бранка Крсмановића 16 BG195-МZ
13. Цара Душана 43 BG549-HI
14. Цара Душана 43 BG549-HI
15. Цара Душана 49 BG279-ОČ
16. Цара Душана 71 BG663-ТF
17. Цара Душана 92 BG362-BТ
18. Церска 36А BG301-ZĆ
19. Цетињска 13 BG221-CX
20. Цвијићева 102 BG532-VI
21. Цвијићева 110 BG178-VО
22. Цвијићева 128 BG580-ĆY
23. Челопечка 12 BG440-МX
24. Далматинска 100 BG297-ŽŠ
25. Даничарева 24 BG481-ЕZ
26. Делиградска 10 BG304-FТ
27. Достиејева 10 BG387-ŽĐ
28. Доситејева 45 BG461-МC
29. Драже Павловића 19 BG372-ČЕ
30. Дубровачка BG417-ŠD
31. Џорџа Вашингтона 32 BG472-ĐЕ
32. Ђевђелијска 17 BG286-IN
33. Ђорђа Вајферта 11 BG510-МĐ
34. Ђорђа Вајферта 26 BG367-ОU
35. Ђорђа Вајферта 34 BG481-LT
36. Ђуре Даничића 11 BG106-ĆP
37. Фрушкогорска 2 BG075-YZ
38. Господар Јованова BG221-BD
39. Господар Јованова 11 BG221-BD
40. Господар Јованова 32 BG598-LX
41. Голсвордијева 23 BG308-TH
42. Голсвордијева 25 BG667-TH
43. Гружанска BG248-TH
44. Гружанска ПП1А BG242-S
45. Хаџи-Ђерина 27 BG374-МI
46. Хаџи-Мелентијева 26 BG417-AR
47. Хаџи-Мустафина 10 BG025-МY
48. Хиландарска 11 BG243-HЈ
49. Интернационалних бр. 17 BG540-ЈЕ
50. Иванковачка 17 BG413-XМ
51. Јаше Продановића 4 BG231-ĆR
52. Јелисавете Начић 2 BG321-HS
53. Јужни Булевар 20 BG646-ČF
54. Капетан Мишина 39 BG390-NX
55. Капетан Мишина 8 BG108-ЕB
56. Капетан Мишина 8 BG521-IZ
57. Катанићева 3 BG201-ХY
58. Кенз Данилова 8 BG315-КP
59. Кондина 26 BG727-FU
60. Корнелија Станковића 3 BG188-DN
61. Крушедолска 3 BG519-SB
62. Лозничка 24 BG638-VМ
63. Мачванска 19 BG145-ĐI
64. Мачванска 26 BG189-US
65. Мачванска 29 BG272-FО
66. Мајке Јевросиме 5 BG276-NM
67. Мајке Јевросиме 8 BG192-PY
68. Михизова 2 BG1545-ТX
69. Мике Аласа 52 BG117-ČŠ
70. Мике Аласа 52 BG723-BV
71. Милана Ракића 34 BG380-YX
72. Милешевска 31 BG273-FN
73. Милешевска 23 BG273-CЈ
74. Милорада Гавриловића ПП22 BG155-GY
75. Мраовића сокаче 2 BG584-ĐĆ
76. Охридска 1-3 BG226-CN
77. Охридска 1-3 BG241-ЈX
78. Палмотићева 8 BG158-ОU
79. Палмотићева 23 BG236-ĐL
80. Палмотићева 25 BG236-ĐL
81. Палмотићева 25 BG632-RY
82. Палмотићева 25 BG632-RY
83. Панчићева 12 BG723-BV
84. Панчићева 12 BG117-ČŠ
85. Патријарха Варнаве 10 BG102-YЈ
86. Пећска 1 BG225-ĆŽ
87. Пожаревачка 18 BG226-SV
88. Радивоја Кораћа 10 BG170-ĐH
89. Ресавска 48 BG239-ЕG
90. Ресавска 70 BG021-LX
91. Ресавска 88 BG525-JB
92. Скендер Бегова 19 BG472-YZ
93. Скендер Бегова 9 BG190-ĆX
94. Средачка 1 BG553-ЈМ
95. Стојана Протића 32 BG553-VА
96. Страхињића Бана 42 BG091-ĆО
97. Страхињића Бана 42 BG362-ĆD
98. Страхињића Бана 58 BG583-SB
99. Страхињића Бана 58 BG583-SB
100. Светог Саве 33 BG482-US
101. Светозара Марковића 52 BG681-GI
102. Светозара Марковића 81 BG381-NК
103. Шафарикова 3 BG098-IR
104. Шафарикова 3 BG390-АЕ
105. Шајкашка ПП29 BG252-ММ
106. Шуматовачка 9 BG007-CB
107. Шуматовачка 82 BG440-КD
108. Тадеуша Кошћушка 52 BG390-WR
109. Тимочка 14 BG105-ĐL
110. Трнска 19 BG226-ŠR
111. Ванизелосова 13 BG105-PА
112. Високог Стевана 10 BG057-ŽW
113. Високог Стевана 23 BG116–ТC
114. Високог Стевана 44 BG332-КC
115. Вишеградска 18 BG462-DF
116. Влајковићева 30 BG390-МP
117. Војводе Богдана 13 BG190-ЈX
118. Војводе Бране 13 BG190-ЈX
119. Војводе Бране 22 BG219-GN
120. Војводе Бране 38 BG316-NY
121. Војводе Добрњца 8 BG236-МV
122. Војводе Саватија 21 BG556-BT
123. Војводе Шупљикца 37 BG175-NА
124. Вукице Митровић 4 BG030-ČŽ
125. Вукице Митровић 74 BG415-IК