Паркинг места за возила особа са инвалидитетом

ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА

У јавним гаражама и на паркиралиштима налазе се означена паркинг места за возила особа са инвалидитетом (са налепницом).

Власници возила са инвалидском налепницом имају право на 3 сата бесплатног паркирања у свим гаражама и на паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис”, на посебно обележеним местима за ову категорију возача. После истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом сату.

На паркиралишту „Ада Циганлија” на којем се паркирање плаћа једнократно, паркирање инвалидских возила је бесплатно, док је на паркиралишту „ВМА” паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова.

УЛИЧНА (ОПШТА) ПАРКИРАЛИШТА

Општа паркиралишта, која су у систему контроле и наплате паркирања, имају посебно означена места за паркирање возила особа са инвалидитетом. На таквим паркиралиштима корисници са инвалидским налепницама услугу паркирања могу користити бесплатно и неограничено. Ова места обележена су хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

У зонираном делу града за возила особа са инвалидитетом обележено је око 540 општих и око 75 посебних паркинг места. На општим паркиралиштима ван зонског система обезбеђено је 18 општих паркинг места за особе са посебним потребама.

Особи са инвалидитетом могу се издати највише две повлашћене карте за паркирање и то једна по основу инвалидитета – инвалидска паркинг карта (ИПК) и друга, као станару одређене зоне – повлашћена паркинг карта (ППК). Особе са инвалидитетом, које не живе у зонама, могу добити само инвалидску паркинг карту по основу инвалидитета.

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИПК:

Захтев за издавање инвалидске паркинг карте (ИПК) и резервацију паркинг места за особе са инвалидитетом подноси се у Секретаријату за социјалну заштиту. ЈКП „Паркинг сервис” издаје ИПК особама са инвалидитетом само на основу Решења Секретаријата за социјалну заштиту.

ИПК важи на територији Републике Србије, издаје се за текућу годину у пословницама Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис“ уз потребну документацију:

  • Решење Секретаријата за социјалну заштиту
  • Две фотографије величине 3,5 x 3cm
  • Саобраћајна дозвола
  • Лична карта

Приликом подношења Захтева у Секретаријату за социјалну заштиту, корисник може да се определи да ИПК добије поштом, у ком случају ће „Паркинг сервис“ исту послати на кућну адресу подносиоца захтева.

НАПОМЕНА: Информације о условима издавања ИПК корисници могу да добију у Секретаријату за социјалну заштиту.

На уличним паркиралиштима обележена су општа и посебна паркинг места за возила особа са инвалидитетом:

У зонираном делу града Београда на 452 локације постоји 551 опште инвалидско паркинг место и то:
– Црвена зона – на 30 локација има 35 општих инвалидских паркинг места
– Жута зона – на 176 локације има 206 општих инвалидских паркинг места
– Зелена зона – на 202 локације има 234 општих инвалидских паркинг места
– Општа паркиралишта – на 42 локације има 69 општих инвалидских паркинг места
У зонираном делу града Београда постоји 77 посебних инвалидских места и то:
– Црвена зона – 6 посебних инвалидских паркинг места
– Жута зона – 32 посебна инвалидска паркинг места
– Зелена зона – 36 посебних инвалидских паркинг места
– Општа паркиралишта – 3 посебна инвалидска паркинг места