Поступак склапања уговора о претплати

Захтев за склапање уговора о претплати подноси се:

 1. лично у пословницама Корисничког сервиса, радним данима од 7 до 21 час, суботом од 7 до 14 часова
 2. путем телефона на број 011/30-35-400
 3. путем електронске поштеinfo@parking-servis.co.rs или
 4. попуњавањем обрасцаЗахтев за месечну претплату
 • Захтев за доделу паркинг места разматра Комисија за доделу паркинг места, која заседа једном у 7 до 10 дана. Предност имају корисници (физичка и правна лица), чија адреса гравитира паркиралишту, без ограничења броја возила.
 • После одобрења захтева будући корисник се позива да потпише уговор у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис”.
 • Приликом потписивања уговора, корисник који узима претплату за ФИЗИЧКА ЛИЦА, дужан је да да на увид личну карту и саобраћајну дозволу, а корисник који узима претплату као ПРАВНО ЛИЦЕ даје на увид саобраћајну дозволи и податке о фирми (матични број, ПИБ, седиште фирме, жиро рачун фирме).
 • Уколико нема слободних паркинг места у жељеној гаражи или паркиралишту, захтев подносиоца се аутоматски евидентира и ставља на листу чекања формирану по редоследу предатих захтева. Захтев за претплату паркинг места ажурира се свака три (3) месеца, а подносилац захтева се обавештава писменим путем.
Напомене:
 • У гаражама са резервисаним паркинг местима, након закључења уговора за претплату, корисник једнократно плаћа издавање ТАГ налепнице која служи за управљање гаражним вратима, као и издавање ТАГ привеска који служи за коришћење пешачких врата, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
 • У гаражама и паркиралиштима, након закључења уговора за претплату, корисник једнократно плaћа издавање претплатничке картице, која служи за коришћење гараже/паркиралишта, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
 • Рок за плаћање претплате регулисан је уговором и важи до последњег дана у месецу за који је уплата накнаде благовремено извршена.
 • Претплатнику је улазак у објекат дозвољен само за возило регистарских таблица из уговора који је потписао са ЈКП „Паркинг сервис”.
 • Претплатник је дужан да поштује правила понашања на објекту који користи, као и хоризонталну и вертикалну сигнализацију приликом паркирања.