Информација о ценама шлеповања и премештања возила

Услуга Цена
I Путничка и теренска возила
Шлеповање или премештање у градској вожњи до 10 километара 4000.00
Шлеповање или премештање у градској вожњи за сваки пређени километар изнад 10 километара 150.00
Доплата за шлеповање или премештање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00

II Теретна возила носивости до 3,5 t

Шлеповање или премештање у градској вожњи до 10 километара 5000.00
Шлеповање или премештање у градској вожњи за сваки пређени километар изнад 10 километара 150.00
Доплата за шлеповање или премештање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00

III Теретна возила носивости преко 3,5 t

Шлеповање или премештање теретних возила носивости од 3,5 t до 14 t 25000.00
Шлеповање или премештање теретних возила носивости преко 14 t 35000.00
Шлеповање за сваки пређени километар 150.00
Доплата за шлеповање или премештање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00