Информација о ценама премештања и шлеповања возила

Услуга Цена
I Шлеповање путничких и теренских возила
Превоз у градској вожњи до 10 километара 4000.00
Превоз у градској вожњи за сваки пређени километар изнад 10 километара 150.00
Доплата за шлеповање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00

II Шлеповање теретних возила носивости до 3,5 t

Превоз у градској вожњи до 10 километара 5000.00
Превоз у градској вожњи за сваки пређени километар изнад 10 километара 150.00
Доплата за шлеповање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00

III Шлеповање теретних возила носивости преко 3,5 t

Превоз теретних возила носивости од 3,5 t до 14 t 25000.00
Превоз теретних возила носивости преко 14 t 35000.00
Превоз за сваки пређени километар 150.00
Доплата за шлеповање ноћу, недељом и државним празником по сваком започетом сату 1500.00

IV Премештање путничких и теренских возила за потребе трећих лица

4000.00

V Премештање теретних возила носивости до 3,5 t за потребе трећих лица

5000.00