Где ми је паук пренео ауто?

Потребна документа

Приликом преузимања возила на некој од локација ЈКП „Паркинг сервис” (Старо сајмиште, Ада Циганлија или Дунавска) неопходно је доставити:

Физичко лице
 • власник возила – личну карту и саобраћајну дозволу
 • корисник возила – личну карту, саобраћајну дозволу и оверено овлашћење или оверен купопродајни уговор
Правно лице
 • личну карту, саобраћајну дозволу и оверено овлашћење на меморандуму фирме
Плаћање преноса возила

Пренос возила по налогу МУП-а плаћа се пре преузимања возила, а прекршајни налог у року од 8 дана. Власници возила са страним таблицама неопходно је да плате прекршајни налог пре преузимања возила.

Плаћање лежарине

По истеку 72 сата од преноса возила на неку од локација ЈКП „Паркинг сервис” почиње да се обрачунава лежарина. Лежарина се плаћа приликом преузимања возила.

Опис Цена

I Возила масе до 800 kg (теретна возила – збир масе возила и носивости возила)

6000.00

II Возила масе од 801 kg до 1.330 kg (збир масе возила и носивости возила)

8830.00

III Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg (збир масе возила и носивости возила)

13245.00

IV Возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

19867.00

V Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

30000.00

VI Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

45000.00

VII Премештање возила – у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – власника возила није могуће идентификовати (одредба члана 18г Одлуке о јавним паркиралиштима)

8830.00
Накнада за смештај возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила
- из става I, II, III и VII за сваки започети дан 500.00
- из става IV, V и VI за сваки започети дан 700.00
Остали трошкови

- доплата за рад ноћу (од 22 до 06 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице

750.00

- доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице преко 10 километара

100.00
НАПОМЕНА:

– Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачунава по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

– Услуге обухваћене овим ценовником, плаћају се пре преузимања возила и објеката, а по цени која важи у моменту преузимања.

Информације и жалбе

Налог за пренос возила издају Саобраћајна полиција, Комунална полиција и Комунална инспекција општине или града.

У зависности од тога можете се обратити и тражити информације или се жалити следећим службама:
- Министарство унутрашњих послова – Саобраћајна полиција – Љермонтова 12а, 3470-200
- Град Београд - Секретаријат за за послове комуналне милиције – Макензијева 31, 2453-142
- Град Београд - Секретаријат за инспекцијске послове – Улица 27. марта 43-45, централа 3227-241
- Општинске комуналне инспекције:
 • Савски венац, Кнеза Милоша 69, 2061-786, 2061-790, 064/81-41-215, (08.00-16.00)
 • Стари град, Македонска 42, 3300-690, 322-5512, 064/81-41-212, (08.00-21.30)
 • Вождовац, Устаничка 53, 244-0059 лок. 201, 202, (08.00-16.00)
 • Врачар, Његошева 77, 3081-567, 064/81-41-218, (08.00-16.00)
 • Земун, Магистратски трг 1, 2612-251, (08.00-16.00)
 • Звездара, Булевар краља Александра 77, 3405-662, 064/81-41-213, (08.00-16.00)
 • Чукарица, Шумадијски трг 2, 3552-322 лок. 265, (08.00-16.00)
 • Нови Београд, Бул. Михајла Пупина 167, 310-6872, (08.00-16.00)
 • Палилула, Таковска 12, 323-6221 лок. 168,150, 064/81-41-214, (08.00-16.00)
 • Раковица, Мишка Крањца 12, 3051-752, 3051-788 лок. 152, (08.00-18.00)