Развојни пројекти

Служба за инвестиције и изградњу ЈКП „Паркинг сервис“ покрива послове планирања, пројектовања, израду техничке документације и прибављање услова од стране надлежних предузећа и установа за добијање Решења о одобрењу за изградњу. Бави се анализама локација за нове паркинг просторе и објекте који су у складу са Генералним урбанистичким планом града Београда. Учествује у изради тендерских документација према годишњем плану предузећа.

Пројекти на којима тренутно радимо су:

Нове подземне гараже

Предлог локација за изградњу подземних гаража…

Опширније

Maрина „Ада Циганлија“

Марина Ада Циганлија

Локација за изградњу Марине „Ада Циганлија“…

Опширније

Гаража „Студентски трг”

Гаража

Нова подземна гаража у центру града…

Опширније

Гаража „Пинки”

Предлог локацијe за изградњу подземнe гаражe…

Опширније

Гаража „Скерлићева”

Предлог локацијe за изградњу подземнe гаражe…

Опширније