Гаража „Студентски трг”

На Студентском тргу, у строгом центру града, на потезу између Калемегдана и Трга Републике, у старом градском језгру и непосредној близини Кнез Михаилове улице планирана је подземна гаража.

Претварање улица у пешачке зоне допринеће лепшем изгледу града, привлачиће више грађана и туриста, али и директно и посредно смањити капацитет расположивог паркинг простора. Пренаменом у пешачке зоне централни градски део ће изгубити 900 паркинг места, стога се изградња подземне гараже „Студентски трг“ намеће као оптимално решење.

Према пројектованом решењу гаража ће имати:
  • 700 паркинг места,
  • 36 паркинг места за возила особа са инвалидитетом, у складу са светским стандардом (5% од укупног броја паркинг места)

На 11.235 m² грађевинске парцеле планирана је гаража са три подземна нивоа, површине 21.000 m². Конфигурација терена је погодна за отварање одвојених улаза и излаза из гараже за аутомобиле. Улазна рампа је планирана у саобраћајници Студентски трг на страни ка Тргу Републике (улаз из Улице браће Југовић), а излазна у саобраћајници Студентски трг испред Етнографског музеја (па даље према Улици браће Југовић).

У складу са Планом детаљне регулације за Дорћол, планирано је измештање постојећег аутобуско-тролејбуског терминуса са Студентског трга. Иако у самом центру града, Студентски трг је врло приступачан и погодан за грађевинске радове. Саобраћајнице су и сада отворене само за јавни превоз и такси возила и неће захтевати веће измене саобраћајног система што поједностављује изградњу подземне гараже.

Прибављена документација:
  • Грађевинска дозвола
  • Пројекти за грађевинску дозволу
  • Пројекти за извођење
  • Студија о процени утицаја на животну средину