Марина „Ада Циганлија“

Према пројекту, локација за изградњу марине „Ада Циганлија” предвиђена је у Чукаричком рукавцу на само четири километра узводно од ушћа реке Саве у Дунав, у непосредној близини Моста на Ади, ушћа Топчидерске реке и комплекса Београдског сајма. Такође, у близини су Београдски хиподром, парк-шуме Кошутњак и Топчидер, излетишта, а дуж обала се протежу бициклистичке стазе, као и многобројни кафићи и ресторани.

Планирана површина марине је 14,16ha, од чега водена површина заузима око 7,60ha (54%), где је активна пловна површина 6,9ha, и копнени део 6,56ha (46%).

Уређењем водене површине марине „Ада Циганлија“ процењује се да ће се обезбедити 685 места за пловила од чега – од 620 до 650 пловила на везовима под закупом на површини од 37.400m² и око 35 до 40 пловила на краткотрајном боравку у води марине. Претпоставка je да ће око 5% пловила бити краткотрајно у марини, тј. у зони пристана за туристичке бродове.

Објекти који се граде на обали за потребе марине су: објекат центра марине, комерцијални објекат, радионица сервис, хангар и отворени регал за чамце, сантарни објекти, паркинг и бензинска пумпа.

Марина припада и спортско-рекреативној зони Аде Циганлије чија је укупна површина око 800hа. У оквиру новог комплекса марине остао би веслачки клуб „Графичар“, а коридор резервисан за веслачке и друге спортске активности био би у простору марине удаљен око 40m од обале Аде, широк 16m и протезао би се целом дужином (око 260m) од улаза у марину до локације веслачког клуба.